Prehľad DNS záznamov

V nasledujúcej tabuľke je stručne popísaný význam jednotlivých záznamov. Záznamy, ktoré môžete vidieť, sa zobrazujú prakticky u každej domény.

Upozorňujeme, aby ste sa úprave, pridávaniu, prípadne mazaniu DNS záznamov venovali len vtedy, ak skutočne viete, čo robíte. Akákoľvek nevhodná zmena môže viesť k znefunkčneniu webových stránok, prístupu na FTP alebo odosielaniu/prijímaniu emailov.

Príklad nastavení DNS záznamov:

Pozn.: doména exo-hosting.sk v stĺpci name je uvedená len ako príklad, na jej mieste bude Vaša zvolená doména.

 

Zoznam Name Serverov

Zoznam Name Serverov (NS), ktoré sa nachádzajú na začiatku každej DNS konfigurácie. Zoznam obsahuje URL Name Serverov, kde tie Name Servery podľa DNS konfigurácie danej domény potom pošlú prehliadaču to, čo potrebuje. Ak NS záznamy neobsahujú servery Exohosting, ostatné nastavenia uvedené nižšie nemajú vplyv a záznamy si musíte upravovať u toho poskytovateľa hostingových služieb, ktorého Name Servery máte uvedené. Name Servery si vždy zadávate u registrátora domény.

exo-hosting.sk.   3600s   IN NS   ns.exohosting.sk.
exo-hosting.sk.   3600s   IN NS   ns1.exohosting.eu.
exo-hosting.sk.   3600s   IN NS   ns3.exohosting.cz.

 

A záznam pre hlavnú doménu (web)

IP adresa servera, kde sa nachádza doména - na IP adrese tohto servera, prehliadač hľadá doménu. Ak má doména nastavené Name Servery Exohostingu, ale Exohosting neeviduje pri tejto doméne objednávku na nejaké služby, tak Name Servery Exohostingu, návštevníkovi sa v prehliadači nič nezobrazí (resp. sa zobrazí chybová stránka)

exo-hosting.sk.   3600s   IN A   92.240.253.3

 

MX záznamy (email)

Názvy serverov, ktoré majú na starosti spracovanie emailov. Hlavný je ten s najnižším číslom na začiatku. Tieto záznamy hovoria o tom, že Vašu poštu spravujú servery Exohosting.

exo-hosting.sk.   3600s   IN MX   10 relay.exohosting.sk.
exo-hosting.sk.   3600s   IN MX   10 relay1.exohosting.sk.
exo-hosting.sk.   3600s   IN MX   20 relay2.dnsserver.eu.
exo-hosting.sk.   3600s   IN MX   15 relay3.dnsserver.eu.

 

A záznam pre SMTP (odosielanie emailov)

Tento záznam znamená, že ak niekto použije na odosielanie pošty smtp.exo-hosting.sk, tak sa emaily posielajú cez server s IP adresou 92.240.253.56. Ak daný server je definovaný len IP adresou, tak typ záznamu musí byť A:

smtp.exo-hosting.sk.   3600s   IN A   92.240.253.56

 

Alias pre server (email)

CNAME je niečo ako alias (nikdy to nie je IP adresa). mail.exo-hosting.sk je aliasom pre server pop3-imap.dnsserver.eu, ktorý zabezpečuje prijímanie pošty cez protokoly POP3 a IMAP. Všimnite si bodky za koncovkami .sk a .eu. V zázname musia byť uvedené, aby pracovali správne.

mail.exo-hosting.sk.   3600s   IN CNAME   pop3-imap.dnsserver.eu.

 

A záznam pre subdoménu (web)

Tento záznam, s hviezdičkou pred doménou, nám zobrazuje, na akej IP adrese sa nachádza server, na ktorom sú všetky subdomény danej domény.

*.exo-hosting.sk.   3600s   IN A   92.240.253.3

 

Alias pre server (web)

Alias pre FTP prístup. Ak server použijete ftp.exo-hosting.sk, v skutočnosti sa pripájate na server ftpcluster.dnsserver.eu.

ftp.exo-hosting.sk.   3600s   IN CNAME   ftpcluster.dnsserver.eu.

 

Alias pre Control Panel (administrácia domén a hostingu)

Vstup do Control panela. Podľa tohto nastavenia môžete použiť URL setup.exo-hosting.sk pre vstup do Control Panela na známej adrese setup.dnsserver.eu.

setup.exo-hosting.sk.   3600s   IN CNAME   setup.dnsserver.eu.

 

Alias pre server (email)

Vstup do Webmailu, pre čítanie, posielanie a odosielanie emailov.

webmail.exo-hosting.sk.   3600s   IN CNAME   webmail.dnsserver.eu.

 

Alias pre server (web)

Prístup na FTP cez webový prehliadač, keď potrebujete kopírovať súbory na server.

webftp.exo-hosting.sk.   3600s   IN CNAME   webftp3.dnsserver.eu.