Autorizované požiadavky

Aktualizácia údajov vo WHOIS

Údaje vo WHOIS sú údaje majiteľa domény. Bez ohľadu na to, aký máte zapísaný administratívny kontakt pri doméne (Control Panel → Kontakty), teda kontakt, ktorý máte na faktúrach, skutočným majiteľom je len tá osoba (firma), ktorá je zapísaná v databáze WHOIS. Žiadosť o zmenu týchto údajov si musíte podať výlučne len pomocou autorizovanej požiadavky, nijak inak to nie je možné. Ďalšia podmienka je, aby doména bola plne aktívna (nebola napr. v stave Deaktivovaná). V prípade podania žiadosti, na ...

Ako zmeniť hostingový balíček

Zmena hostingového balíčku je autorizovaná požiadavka, čo znamená, že balíček Vám môžeme zmeniť na základe postupu uvedeného v tomto článku. Aká je aktuálna ponuka hostingových balíčkov? - DNS Parking - doména je u nás len zaregistrovaná, nemáte k nej zriadenú žiadnu službu. Platíte len ročný poplatok za obnovenie domény - Email (Start, Medium, Optimum) - využívate iba email, takže si nemôžete zriadiť žiadnu webovú stránku - Puzzle X - štandardný hostingový balíček, kde si môžete...

Odpojenie domény od Control panelu

V jednom Control paneli môžete mať jednu alebo viacero domén, jeden alebo viacero multihostingov a takisto aj virtuálnych serverov. Pokiaľ chcete doménu od Control panelu z nejakého dôvodu odpojiť, môžete tak urobiť vo Vašom Control paneli (https://setup.dnsserver.eu) vľavo v menu sekcia Zmeny. DôležitéAk doménu chcete odpojiť od Control Panela z dôvodu, že doménu si bude spravovať niekto iný, pred odpojením domény od súčasného Control panela sa uistite, že v administratívnom kontakte je zapís...

Ako získať AUTH-ID (AUTH CODE) kód pre prevod domény

V prípade ak si želáte zmeniť registrátora domény resp. potrebujete previesť doménu k inému registrátorovi, potrebujete získať AUTH-ID kód. Ten získate po prihlásení do Vášho Control Panelu (https://setup.dnsserver.eu) kliknutím na sekciu Zmeny v menu vľavo. V časti Autorizovaná požiadavka na zmenu si z vybaľovacieho menu vyberte možnosť Zaslanie AUTH(EPP) kódu (ak v Control paneli máte viac domén, pred touto operáciou budete musieť najprv vybrať doménu, ktorú chcete previesť): Po výbere zís...