.sk

Whois privacy

Whois privacy je nadštandardná služba, ktorá skryje všetky kontaktné údaje o majiteľovi domény vo verejných Whois databázach. Službu si môžete aktivovať veľmi jednoducho vo Vašom Control paneli (https://setup.dnsserver.eu) pomocou autorizovanej požiadavky cez sekciu Zmeny. Cena služby je 5 eur (6 eur s DPH)/rok. Aktiváciou predídete nepríjemným a obťažujúcim správam v podobe spamerov, ktorý prehľadávajú tieto databázy a posielajú firmám a majiteľom domén obrovské množstvo nevyžiadaných správ. ...

Ako postupovať pri prevode vlastníctva .sk domény

Ak chcete zmeniť vlastníka slovenskej (.sk) domény, musíte si najskôr skontrolovať správnosť údajov vo Vašom Control paneli (https://setup.dnsserver.eu/) v sekcii Kontakty, ktorá sa nachádza v ľavom menu. Každá doména, ktorú máte v Control paneli má svoj kontakt, ktorý môžete nastaviť. Kliknutím na Zmeniť môžete svoje údaje aktualizovať a uložiť. Pokiaľ ste si istý, že sú Vaše kontaktné údaje správne, pošlite nám autorizovanú požiadavku cez sekciu Zmeny - Vaša doména - Aktualizácia údajov vo W...

Ako postupovať pri registrácii .sk domény

Slovenské domény registruje centrálny registrátor - SK-NIC (https://sk-nic.sk). Držiteľom môže byť právnická alebo fyzická osoba, ktorá má doručovaciu adresu na území EÚ, v štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor (EHP), alebo v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO). Pri prevode domény sa jej platnosť predĺži o rok, čiže je nutné pri prevode zaplatiť ročný poplatok za doménu. Doména sa dá registrovať na obdobie až do 10 rokov. Stavy domény: - Zaregistrovaná (1-10...

Chcem k Vám prejsť od iného poskytovateľa

Stačí vyplniť objednávku na prevod domény (https://www.exohosting.sk/prevod-domeny) (po overení domény sa zobrazí informácia: Doména je obsadená). Po dokončení objednávky Vám na emailovú adresu uvedenú v objednávke príde email v ktorom Vás vyzveme aby ste nám po úhrade platby za doménu zaslali autorizačné heslo k prevodu domény (získate ho od súčasného registrátora domény). Taktiež je dôležité uviesť či chcete zmeniť DNS záznamy na serveri Exohostingu. Vo väčšine prípadov JE POTREBNÉ DNS záznam...