Ako zmeniť vzhľad rozhrania Roundcube

Vo webmailovom rozhraní Roundcube sú k dispozícii dva rôzne vzhľady - "Classic" a "Larry". Vo východzom nastavení je nastavený vzhľad "Larry", starší vzhľad "Classic" je možné nastaviť v sekcii Nastavenia.