Aké servery a porty si nastaviť pre IMAP, POP3 a SMTP

V prípade, ak si nastavujete prijímanie a odosielanie emailov v niektorom emailovom klientovi (Outlook, Thunderbird a pod.), tu nájdete zoznam serverov a portov, ktoré treba nastaviť, aby prijímanie a posielanie emailov správne fungovalo.

TIP

Predtým, ako začnete s nastaveniami emailového klienta, si najprv otestujte prihlásenie cez Webmail na adrese https://roundcube.dnsserver.eu/ kde zadáte celú emailovú adresu ako meno používateľa a ručne zadajte heslo k schránke, a skúste sa prihlásiť. Takto si overíte, či máte správne heslo k schránke a to potom zadajte pri nastaveniach mailového klienta. Zároveň odporúčame si v schránke otestovať prijímanie a odosielanie emailových správ, aby ste sa uistili, že Vaša emailová schránka je plne funkčná, bez obmedzení.

Ak by ste si menili heslo ku schránke, nové heslo otestujte za 10 - 15 minút, keďže nemusí sa aktualizovať ihneď po zmene.

Upozornenie: pozorne si prečítajte aké porty k akým serverom treba nastaviť, a či ide o zabezpečené pripojenie alebo nie. Pomiešané nastavenia sú najčastejšou príčinou, že prijímanie alebo odosielanie emailov v klientoch nefunguje.

 

Prijímanie emailovej pošty

IMAP nastavenia

IMAP (Internet Message Access Protocol) je protokol, ktorý umožňuje vzdialený prístup k emailovej schránke - v praxi to znamená, že ak v emailovom klientovi si nastavíte príjem správ prostredníctvom protokolu IMAP, vo svojom klientovi si priamo riadite obsah emailovej schránky, podobne ako keby ste si schránku riadili priamo vo Webmaile. Výhoda tohto protokolu je synchronizácia - ak v klientovi vymažete správy, budú vymazané aj v schránke, ak správy presuniete z jednej zložky do druhej, presunú sa aj v emailovej schránke.

V prípade IMAP dbajte na to, aby ste si emailové správy udržiavali s prehľadom a zbytočné, či nepotrebné správy mazali. Ak nebudete správy vymazávať vo Vašom klientovi, tak stále budú prítomné v schránke a časom sa schránka môže úplne zaplniť a ďalšie správy prestane prijímať.

 

Nastavenie s použitím SSL zabezpečenia (odporúčané):

IMAP server: mail.exohosting.com
Port: 993
SSL: Áno​

Príklad nastavenia zabezpečeného pripojenia IMAP v emailovom klientovi Thunderbird. Napr. vlastníte emailovú adresu moja@adresa.sk

 

Nastavenie bez použitia SSL zabezpečenia (použite, ak sú -nejaké- problémy so zabezpečeným pripojením):

IMAP server: mail.<vasadomena.koncovka>
Port: 143
SSL: Nie​

Príklad nastavenia nezabezpečeného pripojenia IMAP v emailovom klientovi Thunderbird. Napr. vlastníte emailovú adresu moja@adresa.sk

 

POP3 nastavenia

POP (Post Office Protocol) alebo POP3 je protokol, ktorý sa používa pre sťahovanie emailových správ z emailovej schránky - ak používate viac klientov na viacerých počítačoch tak správy, ktoré ste si do klienta pomocou protokolu POP stiahli, tak sa na ďalšom počítači stiahnu znovu. Oproti protokolu IMAP má výhodu, že je jednoduchší na implementáciu, v prípade veľkých emailových schránok obvykle pracuje rýchlejšie, nevýhodu má v tom, že sa nesynchronizuje s emailovou schránkou.

Keďže v prípade POP3 sa zo servera len sťahujú kópie správ, je veľmi dôležité, aby ste si v emailovom klientovi nastavili obdobie, po akej dlhej dobe sa majú stiahnuté emaily zo schránky vymazať. Ak tak neurobíte, tak Vaša schránka sa bude čoraz viac zapĺňať, až sa zaplní úplne, prestane ďalšie správy prijímať a potom bude nutné sa prihlásiť na Webmail a správy si zmazať manuálne.

 

Nastavenie s použitím SSL zabezpečenia (odporúčané):

POP3 server: mail.exohosting.com
Port: 995
SSL: Áno​

Príklad nastavenia zabezpečeného pripojenia POP3 v emailovom klientovi Thunderbird. Napr. vlastníte emailovú adresu moja@adresa.sk

 

Nastavenie bez použitia SSL zabezpečenia (použite, ak sú -nejaké- problémy so zabezpečeným pripojením):

POP3 server: mail.<vasadomena.koncovka>
Port: 110
SSL: Nie​

Príklad nastavenia nezabezpečeného pripojenia POP3 v emailovom klientovi Thunderbird. Napr. vlastníte emailovú adresu moja@adresa.sk

 

Odosielanie emailovej pošty

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) je jednoduchý protokol umožňujúci odosielanie emailových správ z Vášho emailovho klienta. Protokol zrealizuje doručenie emailovej pošty pomocou priameho spojenia medzi odosielateľom a adresátom.

 

Nastavenie s použitím SSL zabezpečenia (odporúčané):

SMTP server: smtp.exohosting.com
Port: 465
SSL: Áno​

Príklad nastavenia zabezpečeného pripojenia SMTP v emailovom klientovi Thunderbird. Napr. vlastníte emailovú adresu moja@adresa.sk

 

Nastavenie bez použitia SSL zabezpečenia (použite, ak sú -nejaké- problémy so zabezpečeným pripojením):

SMTP server: smtp.<vasadomena.koncovka>
Port: 25
SSL: Nie​

Príklad nastavenia nezabezpečeného pripojenia SMTP v emailovom klientovi Thunderbird. Napr. vlastníte emailovú adresu moja@adresa.sk

 

Mám problémy aj so správnym nastavením

Problémy so SSL

Výnimočne sa môže stať, že aj v prípade správneho nastavenia serverov a portov máte problém s prijímaním a odosielaním emailov pomocou emailových klientov.

V prípade, ak máte nastavené SSL zabezpečenie (teda servery používate *.exohosting.com) a jedného dňa Vám zrazu prestali fungovať emaily napr. v Outlooku, skontrolujte si, či máte antivírusový program aktualizovaný - samotný antivír, vrátane vírusovej databázy. Niekedy sa môže stať, že na antivír vyšla aktualizácia, ktorá neumožňuje prijímať a / alebo odosielať emaily pomocou emailových klientov. Takýto stav zvyčajne trvá niekoľko hodín, maximálne deň-dva, pokým antivírová spoločnosť nevydá novú aktualizáciu, ktorá chybu so SSL odstráni.

V tomto prípade odporúčame minimálne dočasne si nastaviť emailové kontá bez použitia SSL zabezpečenia.

Meno

Ak emailový klient si od Vás pýta meno a zadáte tam svoje meno a po nastavení účtu prijímanie resp. posielanie správ nefunguje, tak do položky Meno zadajte plnú emailovú adresu (mojaadresa@mojadomena.tld)

Vyplnenie údajov (smartphone)

Ak si vypĺňate údaje pre emailový klient, ktorý máte vo svojom smartphone (napr. iPhone), tak niektoré položky máte možnosť zadať ako voliteľné. V tomto prípade sa môže stať, že ak nevyplníte všetky položky, aj tie, ktoré sú len voliteľné, tak prijímanie alebo odosielanie správ nemusí fungovať. Odporúčame vyplniť všetky možné položky, vrátane voliteľných.