Chcem využívať webový priestor inej domény

Hostingový priestor Vašej domény, môže byť využitý pre viacero domén. Slúži na to funkcia WWW alias. Podmienkou sprístupnenia tejto funkcionality je, aby Vaša doména neobsahovala FTP priestor.

 

Aké služby priradené k doméne môžu využívať WWW alias?

  • DNS Parking
  • všetky emailové balíčky
  • Puzzle X - v prípade ak si vymažete FTP priestor a priestor pre webstránku nastavíte na 0

 

Chcem nastaviť WWW alias

Napríklad na doméne abcd.tld máte nainštalovaný Wordpress a tento webový priestor by ste chceli využiť pre doménu efgh.tld pre ďalší Wordpress. Doména efgh.tld musí mať priradené služby spomenuté vyššie.

Postup je nasledovný:

Prihláste sa na FTP a v adresári public_html (kde by ste mali vidieť súbory Wordpress domény abcd.tld) si vytvorte zložku napr. wordpress-efgh a nakopírujte do nej inštalačné súbory Wordpress.

Teraz sa prihláste do Control Panela a pri doméne efgh.tld nájdite službu WWW alias:

Ak ešte nemáte k doméne nastavený žiadny alias, uvidíte informáciu s tlačidlom na vytvorenie aliasu:

 

Z prvého vybaľovacieho menu si vyberte doménu (v našom prípade by tam bola doména abcd.tld) a do druhého políčka napíšte názov adresára, do ktorého ste nakopírovali súbory Wordpress. V našom prípade to teda bude adresár wordpress-efgh:

Kliknite na Zmeniť a po aktualizácii DNS záznamov (čo obvykle trvá asi dve hodiny) sa tento adresár bude správať ako samostatný hostingový balíček pre novú doménu. Môžete si pre neho v časti Nastavenia Apache a PHP v prípade potreby nastaviť inú verziu PHP alebo konfiguračný súbor php.ini.

POZOR: V prípade zmeny verzie PHP je potrebné opätovne nastaviť WWW alias, v opačnom prípade bude naďalej používať tú verziu, ktorá bola nastavená pri jeho vytvorení.

Takže ak nový Wordpress v našom prípade bude na adrese https://www.abcd.tld/wordpress-efgh, túto adresu musíte vložiť v nastaveniach domény efgh.tld v sekcii WWW alias nový Wordpress sa bude zobrazovať na adrese efgh.tld.

Majte na pamäti, že ak nastavíte WWW aliasy pre viacero domén, všetky domény budú zdieľať systémové limity hostingového balíčku na danej doméne - v prípade vytvorenia väčšieho množstva aliasov môžete na výkone spozorovať určité spomalenie alebo nedostatok pamäte.

Majte na pamäti

  • Alias musí smerovať do zložky na FTP priestore. Alias nemôžete nastaviť odkaz na nejakú stránku alebo kategóriu, čo máte na webovej stránke.
  • Po nastavení aliasu musíte počkať na aktualizáciu DNS záznamov, čo môže trvať aj dve hodiny. Po aktualizácii DNS záznamov sa nastavenie aliasu prejaví.