Nastavenie e-mailových klientov

Aké servery a porty si nastaviť pre IMAP, POP3 a SMTP

V prípade, ak si nastavujete prijímanie a odosielanie emailov v niektorom emailovom klientovi (Outlook, Thunderbird a pod.), tu nájdete zoznam serverov a portov, ktoré treba nastaviť, aby prijímanie a posielanie emailov správne fungovalo. TIP Predtým, ako začnete s nastaveniami emailového klienta, si najprv otestujte prihlásenie cez Webmail (https://roundcube.dnsserver.eu/) na adrese https://roundcube.dnsserver.eu/ kde zadáte celú emailovú adresu ako meno používateľa a ručne zadajte heslo k sch...

Emailový klient mi zrazu nefunguje (neprijíma ani neodosiela emaily)

V prípade, ak máte problém s emailovým klientom, napr. klient sa nedokáže pripojiť na servery Exohosting alebo nefunguje prijímanie alebo odosielanie emailov, príčin môže byť viacero a závisia od mnohých faktorov (vrátane neuhradených služieb). Nasledujúci návod je rozdelený na viac sekcií, v závislosti od toho, ako sa problém prejavuje. Môj klient sa nevie pripojiť na servery Exohosting Prihláste sa do svojej schránky cez Webmail (https://roundcube.dnsserver.eu) a otestujte prijímanie ...

Ako nastavit emailové konto pre Microsoft Outlook 2013

Ak si chcete nastaviť prijímanie a posielanie emailovej pošty v Microsoft Outlook 2013, postupujte podľa toto návodu. TIPPredtým než začnete, oboznámte sa s návodom (https://support.dnsserver.eu/kb/index.php?type=page&urlcode=422087) ako si správne nakonfigurovať servery (IMAP, POP3, SMTP) a porty pre prichádzajúcu a odchádzajúcu poštu. Spustite aplikáciu Microsoft Outlook 2013 a v hornom rohu kliknite na tlačidlo Súbor. Následne kliknite na tlačítko Pridať konto tak, ako je vyznačené na obrázk...

Ako nastaviť emailové konto pre Microsoft Outlook 2010

Ak si chcete nastaviť prijímanie a posielanie emailovej pošty v Microsoft Outlook 2010, postupujte podľa toto návodu. TIPPredtým než začnete, oboznámte sa s návodom (https://support.dnsserver.eu/kb/index.php?type=page&urlcode=422087) ako si správne nakonfigurovať servery (IMAP, POP3, SMTP) a porty pre prichádzajúcu a odchádzajúcu poštu. Spustite aplikáciu Microsoft Outlook 2010 a v ľavom hornom rohu kliknite na tlačidlo Súbor. Následne kliknite na tlačítko Pridať konto tak, ako je vyznačené na ...

Ako nastaviť priečinok odoslanej pošty pre Microsoft Outlook 2013

Novo vytvorené emailové konta nemajú na serveri zložku pre odoslanú poštu, staršie konta ju už môžu mať, avšak Outlook 2013 neobsahuje žiadne nastavenie, cez ktoré si viete vybrať kam sa má odoslaná pošta uložiť. Chybová hláška so zlé nastaveným priečinkom pre odoslanú postu vyzerá najčastejšie takto. Pre odstránenie tejto chyby je nutné na serveri vytvoriť potrebný priečinok so správnym názvom, ktorý Outlook 2013 podporuje. Priečinok najlepšie vytvoríme cez Webmail. Prihlásime sa do webmail ...

Ako nastaviť priečinok odoslanej pošty pre Microsoft Outlook 2010

Pri nových emailových kontách, z ktorých ešte neboli odoslané správy môže dôjsť k tejto chybe, keďže sa priečinok pre odoslanú poštu nenachádza na serveri. Príklad tejto chybovej hlásky vidíme na obrázku. Pre odstránenie tejto chyby si otvoríme nastavenia emailového konta. Zobrazí sa Vám okno kde budú vylistovane všetky vaše emailové konta. Dvojkilkom otvoríme nastavenia problémového konta. Otvorime si rozšírené nastavenia emailového konta kliknutím na tlačidlo 'Ďalšie nastavenia'. Z dostu...

Ako nastaviť podpis V Microsoft Outlook 2013

Otvoríme si MS Outlook 2013, v pravom hornom rohu klikneme na ikonu nového emailu. Zobrazí sa Nám okno kde môžeme odoslať nový email. Klikneme na tlačidlo 'Podpis', ktoré Nám otvorí nastavenia podpisov. Vytvoríme nový podpis kliknutím na tlačítko 'Nový'. Novému podpisu nastavíme meno. Nastavenie potvrdíme kliknutím na tlačidlo 'OK'. V ďalšom kroku si nastavíme požadovaný podpis, ktorý chceme pripájať k našim správam. V hornej pravej časti okná, tak isto nastavíme kedy má byť náš nový podpi...

Ako nastaviť podpis V Microsoft Outlook 2010

Otvoríme si MS Outlook 2010, v pravom hornom rohu klikneme na ikonu nového emailu. Zobrazí sa Nám okno kde môžeme odoslať nový email. Klikneme na tlačidlo 'Podpis', ktoré Nám otvorí nastavenia podpisov. Vytvoríme nový podpis kliknutím na tlačítko 'Nový'. Novému podpisu nastavíme meno. Nastavenie potvrdíme kliknutím na tlačidlo 'OK'. V ďalšom kroku si nastavíme požadovaný podpis, ktorý chceme pripájať k našim správam. V hornej pravej časti okná, tak isto nastavíme kedy má byť náš nový podpi...

Ako nastaviť podpis v Mozilla Thunderbird

Nastaviť podpis v Thunderbird môžeme jednoducho. Otvoríme si Thunderbird, v ľavom menu so zoznamom všetkých našich emailových schránok klikneme pravým tlačidlom myši na konto kde chceme nastaviť podpis. Vyberieme možnosť 'Nastavenie', ktoré nám otvorí okno nastavení emailovej schránky. Do okienka 'Podpis' zadefinujeme podpis, ktorý bude následne automaticky pripojený ku každej novej správe. V prípade, že chcete mať v podpise obrázok alebo si chcete podpis nejako upraviť použitím HTML, tak je ...

Ako nastaviť emailovú schránku v rozhraní Gmail (SMTP + POP3)

V tomto návode si ukážeme ako nastaviť emailové konto v Gmail, kde môžete spravovať emailové schránky patriace pod Vašu doménu. Predstavme si modelovú situáciu, že vlastníte doménu exo.sk a vytvorili ste si emailovú schránku email.exo@exo.sk. Ak nechcete používať na správu pošty napr. Webmail (https://roundcube.dnsserver.eu), ale Gmail (https://mail.google.com/mail/), tak postupujte podľa tohto návodu. Najprv bude potrebné si zrealizovať určité nastavenia v našej modelovej schránke email.exo@...

Ako nastaviť emailové konto pre Mozilla Thunderbird

V tomto návode si ukážeme, ako si nastaviť emailové konto v prostredí klienta Mozilla Thunderbird. Ak nemáte ešte Thunderbird nainštalovaný, môžete si ho stiahnuť tu (https://www.mozilla.sk/thunderbird/) (a odkaz Thunderbird napravo v stĺpci). TIPPredtým než začnete, oboznámte sa s návodom (https://support.dnsserver.eu/kb/index.php?type=page&urlcode=422087) ako si správne nakonfigurovať servery a porty pre prichádzajúcu a odchádzajúcu poštu. Spustite Thunderbird a hore v menu kliknite na Nástro...

Ako nastaviť emailove konto pre Android

Väčšina mobilov s Androidom ma uz predistalovaneho mailoveho klienta, ak ho ale nemate treba si ho stiahnut cez Google Play, do vyhladavania zadate "mail client". Tato napoveda je pre mobil s Android verziou 5.1 a predistalovanym mailovym klientom "Email". V pravom hornom rohu klikneme na ikonu menu. Vyberieme sekciu 'Nastavenia', ktorá sa nachádza v spodnej časti menu. V nastaveniach vyberieme položku 'Pridať účet'. Následne uvedieme názov našej emailovej adresy, ktorú chceme do aplikácie prida...

Nastavenie mailového klienta na zariadeniach Apple

Ak si potrebujete nastaviť mailového klienta na zariadeniach značky Apple, môžete tak spraviť nasledovne: 1. Otvoríte si mailového klienta, ktorého nájdete v ponuke programov - Mail 2. Kliknete v ponukovej lište na tlačidlo Mail - Pridať účet 3. V ďalšom kroku vyberiete poskytovateľa účtu - Iný účet Mail... a kliknete na Pokračovať 4. V tomto kroku nastavíte svoje meno, celú mailovú adresu a heslo, ktoré ste si k danej mailovej adrese vytvorili vo Vašom Control paneli (https://setup.dnss...

Ako nastaviť emailové konto pre Windows Phone 8

Otvoríme si menu 'Nastavenia' a vyberieme sekciu 'e-mail+kontá'. Z dostupných možnosti vyberieme 'rozšírené nastavenie'. Následne nastavíme názov našej emailovej adresy a heslo od emailového konta. Pokračujeme stlačením tlačidlá 'Ďalej'. V ďalšom kroku vyberieme ako typ konta 'Internetový e-mail'. Zobrazí sa hlavná sekcia s nastaveniami emailového konta. Vyplníme všetky údaje tak ako je uvedené na obrázku. Namiesto 'niečo@doména.sk' vyplníme našu emailovú adresu, ktorú si želáme pridať. V roz...

Nastavenie zabezpečenej komunikácie pre Windows Mail

1. Po spustení programu Windows Mail otvoríte položku menu Nástroje/Kontá... 2. V okne Internetové kontá kliknete na tlačidlo Vlastnosti 3. Na karte Servery zmeníte názvy serverov prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty (POP3 a SMTP) podľa obrázka: 4. Na karte Spresnenie zmeníte čísla portov oboch serverov a zaškrtnete voľby Tento server vyžaduje zabezpečené pripojenie (SSL), viď. obrázok: