Ako zálohovať súbory cez SSH

Cez SSH  môžete šikovne zálohovať celý obsah webu, vybraných zložiek alebo subdomén.

Zálohovacie súbory sa ukladajú na vašom FTP priestore. Pred zálohovaním sa uistite, že máte dostatok voľného miesta.

 

Záloha celého webu

Tento príkaz vytvorí aktuálnu zálohu celého Vášho webu, ktorá sa uloží do zložky /data (odporúčame zálohovať do tejto zložky, keďže nie je dostupná z webového priestoru). Príkaz je nutné spustiť v zložke, v ktorej sa nachádzate hneď po prihlásení na SSH:

tar -cvf data/zaloha.tar.gz public_html/

Príkaz znamená, že ste zálohovali zložku public_html a záloha sa uložila do adresára /data/ s názvom zaloha.tar.gz.

 

Záloha konkrétnej zložky

Rovnakým spôsobom môžete zálohovať aj konkrétne zložky v public_html, napr. potrebujete zálohovať zložku /admin123/. Použijete príkaz:

tar -cvf data/zaloha-admin.tar.gz public_html/admin123/

Príkaz znamená, že ste zálohovali zložku /admin123/ nachádzajúcu sa v zložke /public_html/ a záloha sa uložila do adresára /data/ s názvom zaloha-admin.tar.gz.

 

Jednoduchá zip záloha zložky

Príklad: v zložke /public_html/ sa nachádza zložka /admin123/, potrebujete ju zazipovať a stiahnuť si ju do počítača. Použite príkaz:

zip -r admin123.zip admin123/

Príkaz znamená, že ste zálohovali zložku /admin123/ a záloha sa uložila pod názvom admin123.zip. V prípade, ak ste si súbory alebo zložky zálohovali takto, odporúčame súbor po stiahnutí zmazať zo servera, aby si ho nemohol stiahnuť hocikto.

 

Záloha subdomény

Ak by ste chceli zálohovať napr. len subdoménu, tak použite príkaz:

tar -cvf data/zaloha.tar.gz public_html/_sub/nazov_subdomeny/

Príkaz znamená, že ste zálohovali subdoménu /nazov_subdomeny/ nachádzajúcu sa v zložke /public_html/ a záloha sa uložila do adresára /data/ s názvom zaloha.tar.gz.

 

Súbor záloh si môžete pomenovať ako chcete, ideálne názvom subdomény, ak ich máte viac a prajete si ich zálohovať jednu za druhou.