Potrebujem vymazať veľa súborov z diskového priestoru

Ak na Vašom hostingovom balíčku sa za roky nazbieralo veľmi veľa súborov, ktorých sa potrebujete zbaviť (napr. z dôvodu zmeny webstránky, odstránenia nepotrebných údajov a pod.), tak máte dve možnosti:

  • Prihlásite sa na FTP, označíte zložky a súbory a dáte ich vymazať, čo v prípade veľkého množstva súborov Vám môže zabrať aj pol dňa

alebo

  • si pomocou SSH zmažte nepotrebné súbory za pár minút
 

Zmazanie obsahu cez SSH

Napr. vo Wordpress potrebujete zmazať zložku /plugins/ nachádzajúcu sa v zložke /wp-content/.

V návode si pozrite ako spustiť Midnight Commander. Preklikajte sa do zložky /public_html/wp-content/ kde uvidíte zložku /plugins/.

Klávesou Ins si ju označte (zožltne) a stlačte klávesu F8 alebo kliknite na Delete.

 

Ak zložka /plugins/ obsahuje veľké množstvo súborov dole do príkazového riadku napíšte

rm -rf plugins

príklad:

a zložka sa vymaže spolu so všetkými súbormi.