Presmerovanie domény na adresu s www alebo bez www

Webové stránky na internete sa vyskytujú s www alebo bez www. Každý tvorca, resp. správca webu, by si mal rozmyslieť, ktorú verziu bude používať, odporúča sa vždy len jedna, čo je vhodné aj z dôvodu Search Engine Optimization (SEO).

Upozornenie: keď si presmerujete svoju doménu pomocou návodu uverejnenom nižšie a pri otestovaní presmerovanie nefunguje, skúste reštartovať prehliadač (príp. vyčistite cache) a potom znovu otestujte presmerovanie. "Nefungujúce" presmerovanie je často dôsledkom toho, že si prehliadač drží v pamäti pôvodné dáta, ktoré v tomto prípade treba vyčistiť.

 

Presmerovanie domény na adresu s www

Ak vlastníte stránky napr. na adrese domena.tld a chcete presmerovať stránky na www.domena.tld, vytvorte si súbor .htaccess a vložte do neho tento kód (namiesto domena.tld vložte pochopiteľne adresu svojej webovej stránky):

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domena.tld [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.domena.tld/$1 [L,R=301]

Súbor .htaccess uložte a nahrajte cez FTP do adresára public_html.

Presmerovanie domény na adresu bez www

V prípade, ak chcete spraviť opačné presmerovanie, teda z adresy s www na adresu bez www, vložte do súboru .htaccess tento kód, pričom domena.tld nahraďte svojou doménou:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.domena.tld [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://domena.tld/$1 [L,R=301]

Súbor .htaccess aj v tomto prípade uložte a nahrajte cez FTP do adresára public_html.

 

Presmerovanie adresára na subdoménu a naopak

 

Presmerovanie na subdoménu

Ak máte stránku napr. na adrese mojadomena.tld/novastranka a chcete ju presmerovať na subdoménu novastranka.mojadomena.tld, tak do adresára /novastranka/ umiestnite súbor .htaccess s týmto kódom:

RedirectMatch 301 /novastranka/(.*)$ http://novastranka.mojadomena.tld/$1

namiesto novastranka a novastranka.mojadomena.tld si doplňte názvy svojich lokalít a podľa toho, či nová lokalita má byť na HTTPS a/alebo www, si do kódu doplňte podľa potreby.

 

Presmerovanie zo subdomény

Ak máte stránku na subdoméne a chcete ju presmerovať na hlavnú doménu, tak do zložky, ktorá predstavuje subdoménu, vložte .htaccess súbor s kódom

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^presmerovanie.domena.tld$
RewriteRule ^(.*)$ http://domena.tld/ [R=301,L]

Ak nechcete presmerovať subdoménu na hlavnú doménu, ale do zložky pod hlavnou doménou, tak vložte tento kód:

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^presmerovanie.domena.tld$
RewriteRule ^(.*)$ http://domena.tld/presmerovanie/ [R=301,L]

Názvy subdomén, domén a zložiek, prípadne HTTP/S a www si samozrejme prepíšte na svoje.

 

Ktorú verziu používať?

Argumentácií, ktorá verzia je vhodnejšia, je niekoľko, pre bežného používateľa je to v zásade jedno, v prípade www prakticky každému napadne, že ide o internetovú stránku, verzia bez www všeobecne vyzerá krajšie a samozrejme aj kratšie.

Z pohľadu Search Engine Optimization (SEO) sa odporúča rozhodnúť sa ešte pred spustením webu, či to má byť verzia s www alebo bez www a na základe tohto rozhodnutia upraviť všetky odkazy na webovej stránke.

TIPPozrite si návod, ako presmerovať stránku z HTTP na HTTPS, ak používate na stránke SSL certifikát.