Ako spojiť dva Control panely

Môže nastať situácia, že vlastníte viacero domén, napr. 15 domén máte v jednom Control paneli a ďalších 10 domén máte v inom Control paneli.

Rozhodnete sa, že si všetky domény chcete spravovať pod jedným Control panelom.

Prihláste sa do Control Panela, pod ktorým si chcete spravovať všetky svoje domény.

Vľavo v menu uvidíte položku Pripojiť konto.

Kliknite na odkaz a otvorí sa stránka s prihlasovacími údajmi. Sem zadajte prihlasovacie údaje konta (Control Panela), z ktorého chcete previesť domény, do konta, v ktorom sa práve nachádzate. Ďalej postupujte podľa inštrukcií a kontá si spojte.

Spojením staré konto zanikne, všetky domény a všetko čo k nim patrilo, sa presunú pod nové konto.