Ako si nainštalovať Prestashop

V prípade, ak potrebujete rady, ako začať s inštaláciou Prestashop, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi.

INFOVzorová inštalácia bola zrealizovaná na verzii 1.7.6.3, verzii PHP 7.2 a databáze MariaDB verzie 10.2.

 

Príprava inštalácie

Aby ste predišli prípadným bežným problémom počas inštalácie, odporúčame, aby ste si nastavili PHP 7.2, pripojili sa na FTP, stiahli súbor php.ini zo zložky /conf/php72/ a upravili si ho nasledovne:

nájdite rozšírenie INTL

;extension=intl.so

a ak je pred ním bodkočiarka, vymažte ju

extension=intl.so

Na začiatku súboru, ako vidíte

post_max_size = 40M

pod to vložte

max_input_vars = 10000

takto aby to vyzeralo

post_max_size = 40M

max_input_vars = 10000

 

Súbor php.ini uložte a skopírujte na FTP na pôvodné miesto.

V Control Paneli v službe Nastavenie Apache a PHP hneď na prvej karte s názvom Webserver nájdite položku Reštart php pre FastCGI, reštartnite a počkajte 15 minút, pokým sa prejavia zmeny na serveri.

Počas čakania si vytvorte novú databázu, odporúčame vybrať MariaDB 10.2 - zapíšte si prihlasovacie údaje, budete ich potrebovať.

 

Stiahnutie Prestashop

Stiahnite si najnovšiu verziu Prestashop (aktuálne (február 2020) prestashop_1.7.6.3.zip) do počítača.

Rozbaľte zip archív, mali by ste tam vidieť tri súbory:
 

index.php

Install_PrestaShop.html

prestashop.zip

Tieto tri súbory skopírujte na FTP, ak chcete mať Prestashop na hlavnej doméne, tak ich skopírujte priamo do zložky public_html, ak ich chcete mať napr. na subdoméne s názvom obchod, tak ich skopírujte do zložky public_html/_sub/obchod/ (zložku obchod si vytvorte).

Po skopírovaní navštívte webovú adresu lokality, kam ste súbory skopírovali a počkajte pokým si Prestashop na serveri rozzipuje súbory.

 

Inštalácia Prestashop

Na prvom kroku inštalácie si vyberte jazyk inštalácie, na ďalšom súhlaste s podmienkami a pokračujte krok za krokom podľa inštrukcií na stránke, budete musieť zadať názov obchodu, vytvoriť prihlasovacie údaje pre administrátora a pod.

Na kroku, kde treba zadať spojenie s databázou, zadajte údaje k databáze, ktorú ste si vytvorili (viď vyššie) podľa obrázku (údaje sú ilustračné, zadajte údaje podľa svojej databázy):Pripojenie si otestujte, ak sa rozsvieti na zeleno, tak kliknite na Ďalej a dokončite inštaláciu.

Následne budete musieť ešte z FTP vymazať zložku /install/ a potom sa môžete prihlásiť do administrácie Prestashop a vytvárať si svoj nový obchod.

 

V prípade problémov s Prestashop, si podľa návodu môžete zapnúť logovanie chýb.