Nastavenie SEO v Joomla!

Základné nastavenia Joomla! majú predvolenú možnosť SEO odkazy vypnuté.

 

Keď napíšete svoj prvý článok, tak odkaz na článok bude vyzerať napríklad takto:

mojastranka.koncovka/index.php/2-uncategorised/2-toto-je-prvy-clanok

 

Ak chcete, aby odkaz vyzeral krajšie, tak v administrácii Joomla! kliknite v menu na Systém a vyberte Základné nastavenia. V pravej časti stránky v sekcii Nastavenia optimalizácie pre vyhľadávače (SEO) si zapnite možnosti tak, ako vidíte na obrázku:

Zapnite obe prvé možnosti (je možné, že prvá možnosť už bude zapnutá) a uložte nastavenia (vľavo hore tlačidlo Uložiť). Prihláste sa na FTP a otvorte súbor (alebo stiahnite si do počítača a až potom otvorte) htaccess.txt a nájdite tieto tri riadky:

 

## Can be commented out if causes errors, see notes above.
Options +FollowSymlinks
Options -Indexes

 

Pred Options pridajte znak #, výsledok:

 

## Can be commented out if causes errors, see notes above.
# Options +FollowSymlinks
# Options -Indexes

 

V súbore ďalej nájdite (tento krok nemusí byť potrebný, ale odporúčame otestovať toto nastavenie):

# RewriteBase /

a zmeňte na

RewriteBase /

 

V prípade, ak CMS Joomla! nemáte nainštalovaný v koreňovom adresári (public_html), ale napríklad v adresári /joomla/ upravte RewriteBase takto:

RewriteBase /joomla

Súbor nahrajte naspäť na webový priestor, kde bol pôvodný súbor a premenujte ho na .htaccess (súbor musí začínať bodkou). Teraz by odkaz mal vyzerať takto bez index.php:

mojastranka.koncovka/2-uncategorised/2-toto-je-prvy-clanok