Ako overím elektronicky podpísanú faktúru

S využitím elektronických faktúr sa zvyšuje Váš komfort - umožnia Vám prehľadnejšiu archiváciu a vyhľadávanie. Používaním elektronickej faktúry šetríte časom i papierom, čím prispievate k ochrane životného prostredia. Faktúru si môžte vytlačiť kedykoľvek, keď ju budete potrebovať. Aktiváciou elektronickej faktúry zároveň zrušíte doručovanie papierových faktúr. Používanie i aktivácia elektronickej faktúry je bez poplatkov. Elektronická faktúra obsahuje certifikovaný elektronický podpis a spĺňa všetky náležitosti fakturačného dokladu v zmysle Zákona č.222/2004 Z.z. o DPH.

 

Pred overením elektronického podpisu je potrebné:

  1. mať nainštalovaný program Adobe Reader alebo Foxit PDF Reader.
  2. mať nainštalovaný certifikát certifikačnej autority (CA), ktorý zaručuje planosť certifikátu s elektronickým podpisom. Naša spoločnosť využíva certifikát od CA Disig, a.s.. Preto pre overenie podpisu faktúry od nás odporúčame stiahnuť a nainštalovať certifikát od tejto CA. Nájdete ho na stránke eidas.disig.sk. Odporúčame formát DER.


Samotné overenie podpisu je nasledovné:

  1. Po otvorení elektronicky podpísanej faktúry sa zobrazí v ľavom hornom rohu hláška, že dokument je podpísaný a podpis je platný. V pravom hornom rohu sa zobrazí Signature panel:

  2. podrobnosti o certifikáte si môžete pozrieť po kliknutí na "Panel podpisu/Signature Panel" v pravom hornom rohu faktúry: