Nastavenie spamových čísel

Prichádzajúce správy sú pred prijatím hodnotené spamovými filtrami a každá správa získa spamové skóre na základe jej vlastností, ako je napríklad obsah správy, adresa odosielateľa, príloha a iné.

Čím vyššie spamové skóre správa získa, tým je pravdepodobnejšie, že ide o spam. Získané spam skóre je možné vidieť v hlavičkách správy, konkrétne hlavička X-Spam-Status score.

 

Nastavenie spamových čísiel

Ak Vám chodí príliš veľa spamu alebo za spam bývajú označené emaily, ktoré by ako spam nemali byť, tak je potrebné skontrolovať si nastavenie spamových čísiel.

Prihláste sa do svojho Control Panela a pri doméne, u ktorej potrebujete nastaviť spamové čísla, nájdite v sekcii služieb Spam filtre:

Základné nastavenie spamových čísiel je:

  • Spam číslo 1 = 9
  • Spam číslo 2 = 8
TIP

Ak Vám chodí príliš veľa spamu, skúste spamové čísla v nastaveniach pre Spam znížiť, ak ako spam sú označené aj emaily, ktoré by spamom nemali byť, spamové čísla zvýšte.

Čím nižšie spamové čísla v nastaveniach zadáte, tým prísnejší bude filter a viac pošty sa bude filtrovať. Čím vyššie spamové čísla zadáte, tým bude filter menej prísny a pustí aj poštu, ktorá by inak skončila v spame.


Nastavením spamových čísel je možné ovplyvniť doručovanie emailov nasledovne:

  1. Spam skóre správy > Spam číslo 1 - ak je správa ohodnotená vyššie ako Spam číslo 1, je odmietnutá
  2. Spam skóre správy < Spam číslo 2 - ak je správa ohodnotená nižšie ako Spam číslo 2, je normálne doručená
  3. Spam skóre správy > Spam číslo 2 - ak je správa ohodnotená vyššie ako Spam číslo 2, je doručená do adresára Spam
TIPObsah adresára Spam si môžete pozrieť cez Webmail alebo cez poštového klienta pri použití protokolu IMAP. Pri použití protokolu POP3 sa obsah priečinka Spam automaticky nestiahne.

Správy obsahujúce vírusy alebo ktorých IP adresa odosielacieho servera sa nachádza v niektorom z nami používaných blacklistov, sú odmietnuté bez ohľadu na získané spam skóre.

Spamové čísla nastavujte opatrne, neodborným zásahom si môžete zablokovať prijímanie aj užitočnej pošty. V danej sekcii Spam filtre máte ku všetkým položkám vysvetlivky.