Ako nastaviť emailové konto pre Mozilla Thunderbird

V tomto návode si ukážeme, ako si nastaviť emailové konto v prostredí klienta Mozilla Thunderbird, ktorý odporúčame používať pre správu emailov. Ak nemáte ešte Thunderbird nainštalovaný, môžete si ho stiahnuť tu (a odkaz Thunderbird napravo v stĺpci).

 

TIPPredtým než začnete, oboznámte sa s návodom ako si správne nakonfigurovať servery a porty pre prichádzajúcu a odchádzajúcu poštu. Thunderbird si vie servery a porty nastaviť automaticky, napriek tomu odporúčame, aby ste sa s odporúčanými nastaveniami oboznámili.

 

Spustite Thunderbird a hore v menu kliknite na Nástroje

 

 

Následne z menu vyberte Nastavenie účtov

 

 

Otvorí sa nové okno, v ktorom dole vľavo kliknite na Akcie s účtami a následne kliknite na Pridať poštový účet

 

 

Automatické nastavenie (odporúčané)

 

Otvorí sa nové okno, v ktorom vyplňte požadované údaje uvedené nižšie:

Podobné okno sa môže otvoriť aj pri prvom spustení Thunderbirdu.

 

V príkladoch budeme používať nazov-schranky@exotechnologies.sk, pri vytváraní konta samozrejme použite názov vlastnej schránky.

Vypíšte údaje:

  • Vaše meno: zvoľte si, pod akým menom chcete vystupovať ako odosielateľ
  • E-mailová adresa: zadajte celý názov vašej emailovej adresy, ako v príklade
  • Heslo: zadajte heslo, ktoré si u schránky vytvorili. Odporúčame používať zložité heslá, v kombinácii malých a VEĽKÝCH písmen, čísiel a špeciálnych znakov. Dĺžku hesla odporúčame minimálne 8-10 znakov.

 

 

Kliknite na Pokračovať a v ďalšom okne si vyberte či chcete používať protokol IMAP alebo POP3:

  • IMAP: emaily budú uložené na serveri a budete ich môcť čítať na hocijakom počítači, napr. prihlásením cez Webmail. Emaily, ktoré odošlete, budú uložené na serveri a pre ich čítanie budete potrebovať aktívne internetové pripojenie
  • POP3: pošta sa zo schránky na serveri len sťahuje, pričom si môžete nastaviť ako dlho sa správy ešte majú ponechať na serveri. Poštu si takto ukladáte do počítača a je dostupná aj pri neexistujúcom internetovom pripojení alebo zrušenej schránke. Odoslaná pošta sa ukladá lokálne.

 

 

Po výbere protokolu kliknite na Hotovo a konto bude vytvorené.

 

Na ďalšej karte si môžete zrealizovať dodatočné nastavenia, ale nutné to nie je, môžete kliknúť na Dokončiť.

 

 

Manuálne nastavenie

 

Pri testovaní novej verzie 91 sme odhalili niekoľko chýb, odporúčame používať automatické nastavenie (viď vyššie) ↑

 

Ak si z nejakého dôvodu chcete sami zadať servery a porty pri vytváraní konta, tak v prvom okne kliknite na Nastaviť manuálne.

Ak chcete používať protokol IMAP pre príjem správ, tak si IMAP a SMTP (odosielanie pošty) nastavte presne ako je na obrázku:

 

 

 Ak chcete používať POP3 pre príjem správ, tak si konto nastavte takto:

 

 

V Thunderbirde sa niekedy môže stať, že ak kliknete na Znovu otestovať pripojenie, tak vyskočí chybové hlásenie, že zadanou konfiguráciou sa nedá pripojiť. V tomto prípade odporúčame nastavenia znovu zadať a potom hneď kliknúť na Pokročilé nastavenie.

Vyskočí varovné okno, ale môžete kliknúť na OK a dokončiť nastavenie nového konta:

 

 

TIPPre odosielanie pošty (SMTP) sa štandardne používa port 465, v prípade potreby je však možné si nastaviť aj port 587 pri odporúčanom zabezpečení STARTTLS.

 

Pri zadávaní serverov sa uistite, že zadávate exohosting.com a nie .sk, inak Vám posielanie a prijímanie emailov nebude fungovať.

 

Problém pri ukladaní odoslanej pošty (IMAP)

 

Niekedy sa môže stať, že ak máte v Thunderbirde konto IMAP a vytvorené vlastné priečinky, tak pri odosielaní správ a ich ukladaní do odoslanej pošty najmä s prílohou, môže pokus skončiť timeoutom.

Odporúčame skontrolovať tieto nastavenia:

V Thunderbirde kliknite hore v menu na Nástroje a potom následne nižšie na Nastavenie účtov.

V novom okne pod vybranou schránkou kliknite na Nastavenie servera. Následne v časti Nastavenie servera kliknite na tlačidlo Pokročilé (toto tlačidlo je dostupné len ak konto je IMAP, nie POP3):

 

 

Do políčka Priečinok na serveri IMAP (malo by byť prázdne) vložte INBOX/, uložte nastavenia, pre istotu reštartujte Thunderbird a skúste email odoslať znovu.

 

 

Teraz už by nemal byť problém s odoslanou poštou. Ak by pretrvával, otestujte si na Webmaile, či problém nie je priamo so schránkou.