Ako vytvoriť emailové konto v Microsoft Outlook 365

Ak si chcete nastaviť prijímanie a posielanie emailovej pošty v Microsoft Outlook 365, postupujte podľa toto návodu, v ktorom si predstavíme postup ako si nastaviť novú (a zároveň prvú) schránku:

 

TIPSkôr než začnete, oboznámte sa s návodom ako si správne nakonfigurovať servery (IMAP, POP3, SMTP) a porty pre prichádzajúcu a odchádzajúcu poštu a nezabudnite si overiť, či sa viete bez problémov prihlásiť do svojej emailovej schránky cez WebMail.

 

Spustite aplikáciu Microsoft Outlook 365, do úvodného okna zadajte názov vašej emailovej schránky (v našom príklade použijeme vzorovú schránku nazov-schranky@exotechnologies.sk) a kliknite na Pripojiť.

 

 

Výber služby

 

Na ďalšej karte Rozšírené nastavenia máte viacero možností, zameriame sa na manuálne nastavenie serverov a portov.

Buď kliknite na ikonu POP alebo IMAP:

  • POP (pošta sa bude do Outlooku 365 sťahovať zo servera a odosielaná pošta sa bude ukladať lokálne vo vašom počítači)
  • IMAP (prijatá a odoslaná pošta bude uložená stále na serveri - bude dostupná z viacerých zariadení, ak ju zmažete v Outlooku, zmaže sa aj na serveri)

 

 

Nastavenia POP v Outlook 365

 

Najprv si ukážeme nastavenie POP. Po kliknutí na ikonu POP zadajte potrebné servery a porty, presne ako na obrázku, vrátane označených políčok:

 

 

Dbajte na to, aby ste mali zadanú správnu koncovku .com a nie .sk. Šifrovanie musí byť vybrané SSL/TLS.

Po kliknutí na Ďalej zadajte heslo, ktorým sa do schránky prihlasujete. Pred zadaním hesla sa uistite, že sa viete prihlásiť na WebMail, ak nie, aktualizujte si heslo, ktorým sa budete vedieť prihlásiť:

 

 

Keď si Outlook overí pripojenie, bude vám to oznámené týmto hlásením nižšie (ak označíte políčko pre nastavenie Outlook mobile, v prehliadači sa otvorí okno pre nastavenie aplikácie v mobile) a kliknite na Hotovo:

 

 

Ak všetko prebehlo správne, od Microsoftu dostanete testovaciu správu ako dôkaz, že nastavenie bolo úspešne dokončené:

Táto e-mailová správa bola odoslaná automaticky programom Microsoft Outlook počas testovania nastavenia konta.

 

Nastavenia IMAP v Outlook 365

 

IMAP sa nastavuje obdobne ako POP, kliknite na ikonu IMAP (viď vyššie obrázok Výber služby) a emailové konto si nastavte podľa obrázku:

 

 

Podobne ako v prvom prípade, aj v tomto dbajte na to, aby ste mali zadanú správnu koncovku .com a nie .sk. Šifrovanie musí byť vybrané SSL/TLS.

Kliknite na Ďalej, na ďalšej strane zadajte heslo k vašej schránke (ako v prípade POP, viď vyššie) a po úspešnom overení uvidíte takýto výsledok:

 

 

Rovnako ako v prvom prípade, ak označíte políčko pre nastavenie Outlook mobile, v prehliadači sa otvorí okno pre nastavenie aplikácie v mobile, ak mobilnú aplikáciu nepoužívate kliknite na Hotovo a schránka typu IMAP je nastavená.

 

Problém s ukladaním odoslanej pošty (platí len pri type konta IMAP)

 

Po vytvorení konta typu IMAP si otestujte odosielanie správ. Môže sa stať, že odoslanie skončí chybovým hlásením, že správa sa nedá uložiť do priečinka odoslanej pošty. Problém nastal z dôvodu, že Outlook 365 nie vždy si vie správne nakonfigurovať priečinok pre odoslanú poštu na serveri. Ak nastane tento prípad, pozrite si návod Ako nastaviť priečinok odoslanej pošty pre Microsoft Outlook 365.

 

Dodatočné úpravy emailového konta v prostredí Outlook 365

 

Po vytvorení emailových účtov v prostredí Outlook 365 si schránky môžete dodatočne upraviť alebo pozmeniť, ak je to potrebné. Viac informácií nájdete v návode Ako upraviť emailové konto v Microsoft Outlook 365.