Webmail - Roundcube

Import správ do emailovej schránky cez Webmail

V prípade, ak by ste potrebovali importovať emailové správy do vašej schránky, môžete tak učiniť pomocou Webmail. Import emailových správ Prihláste (https://roundcube.dnsserver.eu) sa do vašej schránky a vľavo dole kliknite na ozubené koleso a následne na Importovať správy: Otvorí sa okno pre import, môžete vybrať typ uloženej správy vo formáte *.eml alebo *.mbox. Súborov môžete vybrať viac, max. veľkosť je 100 MB, ak správy zaberajú viac, importujte si ich po dávkach. Po výb...

Ako nastaviť automatickú odpoveď v Roundcube

Ak dlhšiu dobu nebudete mať prístup k vášmu pracovnému emailu, napr. idete na dovolenku, môžete na to upozorniť svojich klientov správou ktorá sa im pošle automaticky v prípade ak vám napíšu email. Prihláste sa na Roundcube (https://roundcube.dnsserver.eu) a kliknite na Nastavenia: Kliknite na sekciu Filtre a pridajte si nový filter: Vytvorte nový filter ako na obrázku, pomenovať si ho môžete ako Dovolenka, pravidlo dajte uplatňovať na všetky správy a z menu akcií vyberte možnosť Odpov...

Ako si nastaviť podpis v Roundcube

Prihlásime sa do 'webmail (https://webmail.dnsserver.eu/roundcube/)' rozhrania pre konto, na ktoré si želáme nastaviť podpis. V prvom kroku klikneme na položku 'Nastavenia'. Ďalej zaklikneme záložku 'Identity'. Vyberieme našu schranku. Do políčka podpis si nastavíme text našeho podpisu. V prípade, že chcete používať HTML vo vašom podpise nezabudnite zaškrtnúť položku 'HTML podpis'. Vďaka HTML viete do svojho podpisu vložiť napríklad obrázok. Potvrdime stlačenim "Uložiť".

Ako zmeniť vzhľad rozhrania Roundcube

Vo webmailovom rozhraní Roundcube sú k dispozícii dva rôzne vzhľady - "Classic" a "Larry". Vo východzom nastavení je nastavený vzhľad "Larry", starší vzhľad "Classic" je možné nastaviť v sekcii Nastavenia.