Ako nastaviť automatickú odpoveď v Roundcube

Ak dlhšiu dobu nebudete mať prístup k vášmu pracovnému emailu, napr. idete na dovolenku, môžete na to upozorniť svojich klientov správou ktorá sa im pošle automaticky v prípade ak vám napíšu email.

Prihláste sa na Roundcube a kliknite na Nastavenia:

Kliknite na sekciu Filtre a pridajte si nový filter:

 

Vytvorte nový filter ako na obrázku, pomenovať si ho môžete ako Dovolenka, pravidlo dajte uplatňovať na všetky správy a z menu akcií vyberte možnosť Odpovedať správou.

Telo správy: sem vyplňte krátky a najmä výstižný text, ktorý sa odosielateľom vráti ako automatická správa

Predmet správy: napr. Dovolenka, alebo Som na dovolenke.

... a kliknite dole na Uložiť.

 

Tento filter si môžete ešte vylepšiť

Adresa odosielateľa pre odpoveď: sem môžete zapísať inú emailovú adresu, na ktorú vám bude možné poslať odpoveď. Ak vám niekto pošle email, vráti sa mu automatická odpoveď, ktorá ale bude odoslaná z adresy, ktorú ste sem zapísali. Napr. môžete tam zapísať adresu sekretárky, ktorá vybaví korešpondenciu za vás. Viď príklad:

 

Po návrate z dovolenky nezabudnite filter zrušiť alebo zakázať.