Ako zlepšiť SEO stránok v Exowebe

Správne vypísané názvy stránok a popisy, sú základom kvalitnej optimalizácie pre vyhľadávače (Search Engine Optimization - SEO).

Keď si v Exowebe vytvoríte stránku, tak každá stránka má základný názov, taký aký názov ste jej dali pri jej vytvorení. Základná stránka, teda úplne prvá stránka, ktorá sa vytvorila nainštalovaním Exowebu, má názov Home Page, čo nie je ideálne riešenie, ale dá sa zmeniť.

 

SEO stránok v Exowebe

Prihláste sa to administrácie Exoweb, cez váš Control Panel.

Kliknite na Editor stránky a rozkliknite Stránky a Zložky

 

Následne kliknite pri stránke (ktorú si prajete upraviť, v našom prípade Úvod) na tri vertikálne bodky a následne na Upraviť nastavenia stránky

Otvorí sa formulár pre zadanie údajov, vypíšte podľa potreby (príklad na obrázku) tak, ako chcete, aby sa to prejavovalo vo verejnej časti:

  • Názov v navigácii: sem napíšte názov stránky, ktorý má byť v navigácii na vašej webovej stránke
  • Titulok v prehliadači: sem napíšte názov stránky, ktorý má byť v lište prehliadača a vo výsledkoch vyhľadávania (Google). Odporúčaná dĺžka 70 znakov.
  • URL stránky: nechajte tak, ak nemáte dôvod meniť
  • Kľúčové slová: 3-5 kľúčových slov charakteristických pre vašu stránku. Píšte malými písmenami, oddeľujte čiarkami.
  • Popis: výstižný popis stránky. Odporúčaná dĺžka do 160 znakov.

Po zadaní údajov kliknite hore na Hotovo a potom napravo hore na Zverejniť, aby sa zmeny prejavili aj na verejnej časti webu.