Ako vypnúť generovanie emailových schránok

Ak v sekcii DNS záznamy máte nastavené Name Servery Exohosting, ale záznamy typu MX máte nastavené iné servery, ako tie, ktoré používa Exohosting (teda nie relay.exohosting.sk); a máte ešte u nás vytvorené emailové schránky alebo aliasy, môže sa stať, že keď Vám niekto pošle emailovú správu, tak email bude doručený v rámci našich serverov lokálne a nie podľa DNS záznamov typu MX, ktoré máte reálne nastavené.

Z tohto dôvodu odporúčame, ak nemáte nastavené naše DNS záznamy typu MX, treba vymazať všetky schránky aj aliasy v Control paneli v sekcii E-mailové účty.

Postupujte nasledovne:

Prihláste sa do Vášho Control Panela, ak máte v Control Paneli len jednu doménu, v sekcii služieb nájdite odkaz E-mailové účty (ak máte viac domén, najprv si v zozname nájdite doménu, ktorej sa to týka):

Následne vymažte všetky emailové schránky a aliasy. Taktiež odporúčame vypnúť generovanie emailových schránok nasledovne:

V tej istej sekcii (E-mailové účty) nájdite tlačidlo Hromadná zmena:

Kliknite na tlačidlo Hromadná zmena, úplne dole označte pole Rozšírené nastavenia a pod nastaveniami Blacklistov a Whitelistov označte pole Iné nastavenia. Následne vypnite generovanie emailových schránok.