Maximálna veľkosť priestoru pre emaily a schránky

Veľkosti emailových schránok

 

V nasledujúcej tabuľke prinášame prehľad kapacity emailových schránok u jednotlivých balíčkoch

 

Hostingový balíček Kapacita miesta pre všetky schránky Maximálna veľkosť jednej schránky
Puzzle X 1 - 20 GB 20 GB
Biznis X 50 GB 50 GB
Multi X 20 - 100 GB 50 GB*
Email Start 1 GB 1 GB
Email Medium 10 GB 10 GB
Email Optimum 30 GB 30 GB

 

* veľkosť schránky závisí od zvolenej kapacity hostingového balíčka. Ak potrebujete mať schránku o veľkosti 50 GB, musíte si objednať Multi X o veľkosti 50 GB alebo Biznis X. To isté platí aj o našom štandardnom balíku Puzzle X. Keďže ten má maximálnu veľkosť 20 GB, nie je možné vytvoriť väčšiu schránku. Pre tento prípad odporúčame prechod na Multi X resp. Biznis X.

 

Upozornenie: Ak si v hostingovom balíčku (napr. v Puzzle X) nastavíte veľkosť miesta pre emailové schránky napr. 1 GB a všetko toto miesto vyhradíte jednej schránke, ďalšie nebudete môcť vytvoriť. Schránke musíte priradiť menej miesta, o čo menej miesta priradíte, o to viac budete môcť priradiť druhej alebo ďalším ostatným.

 

Limity pre odosielanie

 

V článku Limit pre počet odoslaných emailov sa dozviete aké máme limity pre počet odoslaných emailov v rámci jednej domény.