Ako zakázať prístup na web podľa IP adresy

Chcete zablokovať nežiadúcich návštevníkov na webe? Dá sa to veľmi jednoducho pomocou súboru .htaccess.

 

Chcem zablokovať len určité IP adresy

Ak chcete nastaviť obmedzenia a blokovanie návštevníkov pre určité IP adresy, prihláste sa do vášho webového priestoru cez FTP a v public_html nájdite konfiguračný súbor .htaccess (s bodkou na začiatku). Pokiaľ ho nemáte, jednoducho si ho vytvorte. Potom do tohto súboru napíšte nasledujúci kód:

order allow,deny
deny from 255.0.0.0
deny from 123.45.6
allow from all

Vyššie uvedené riadky hovoria, že webový server Apache blokuje návštevníkov z IP adresy '255.0.0.0' a '123.45.6', V druhej IP adrese chýba štvrtá sada číslic, čo znamená, že každá IP adresa, ktorá sa zhoduje s prvými troma blokmi číslic bude zablokovaná. Napríklad IP adresy ako: "123.45.6.10" a "123.45.6.255" budú zablokované, ale IP adresa napr. "123.45.7.0 bude povolená.

 

Chcem zablokovať všetky IP adresy, okrem svojej

Ak by ste chceli nastaviť blokovanie všetkých návštevníkov okrem seba, do súboru .htaccess napíšte toto:

order deny,allow
allow from 255.0.0.0
deny from all

Vyššie uvedené riadky hovoria, že webový server Apache zablokuje všetkých návštevníkov okrem tých s IP adresou "255.0.0.0" - túto IP adresu musíte nahradiť vlastnou IP adresou, aby sa dostavil želaný efekt.

Upozornenie: ak sa rozhodnete sprístupniť web alebo časť webu len pre Vás, teda, že chcete povoliť len Vašu IP adresu, uistite sa, že do súboru .htaccess zadávate svoju aktuálnu IP adresu. Ak používate pevnú IP adresu, stačí ju zadať raz, ale ak Váš provider Vám poskytuje dynamickú IP adresu, musíte si povoliť všetky rozsahy, ktoré Váš provider poskytuje, v opačnom prípade môžete zablokovať aj sám seba.