Proces zrušenia .at domény

Rakúska doména sa nedá zrušiť tak, že len jednoducho neuhradíte výzvu na platbu za doménu na ďalšie obdobie.

Pozor: V prípade, že nepožiadate o zrušenie Vašej domény podľa podmienok špecifikovaných spoločnosťou nic.at, zaväzujete sa k úhrade domény aj za ďalšie registračné obdobie domény a vzniká Vám tak finančný záväzok voči spoločnosti nic.at.

Pri koncovke .at by sme Vám radi dali do pozornosti skutočnosť, že ak nebudete mať ďalej záujem o Vašu .at doménu, je potrebné dodržať postup stanovený spoločnosťou nic.at pre zrušenie Vašej domény.

Bližšie informácie je potrebné nájsť na internetovej stránke nic.at (hľadajte slovné spojenie "domain cancellation" v anglickej alebo "Domain-Kündigung" v nemeckej verzii stránky), v čase písania tohto článku sa informácia nachádzala na URL:

  • klik v anglickej mutácii
  • klik v nemeckej mutácii

Prinášame Vám orientačnú informáciu ohľadne zrušenia .at domény, riaďte sa však podľa informácii uvedených na stránke tejto spoločnosti:

.at doména môže byť zrušená kedykoľvek, ale oprávnený na tento úkon je len vlastník domény uvedený v databáze registrátora (špecifikovaný v procese objednávky u nás). Žiadosť o zrušenie domény je potrebné zaslať priamo spoločnosti nic.at (kontaktné údaje nájdete na stránke: kontakt. Je taktiež možné stiahnuť si vopred vyplnený formulár (nájdete ho tu)

 

Časové obmedzenia a podlžnosti

Doba, kedy je možné zrušiť objednávku domény, končí 3 dni pred začiatkom nového registračného obdobia, ktoré sa nachádza na faktúre. Pokiaľ nebude žiadosť odoslaná na čas, spoločnosť nic.at Vám bude účtovať cenu domény za ďalšie registračné obdobie. Podlžnosti sa následne prenášajú aj do ďalších období.

 

Účinnosť zrušenia objednávky domény

V žiadosti o zrušenie objednávky domény je možné vybrať medzi možnosťami "okamžite" (“immediately”) alebo "na konci aktuálneho registračného obdobia" (“at the end of the current service period”). Počnúc týmto dátumom je doména uzamknutá (tzv. "cool-down" obdobie), a preto nie je naďalej technicky prevádzkovateľná.

Po tomto technickom uzamknutí (približne 8 týždňov) bude doména k dispozícii pre opätovnú registráciu. Zrušenie domény u spoločnosti nic.at sa týka len Vašej (Vašich) domény (domén), čo sa týka ďalších služieb, ktoré máte u nás alebo iných poskytovateľov hostingových služieb, je potrebné riešiť ich osobitne.