Obnova admin účtu v Joomla!

Pokiaľ ste zabudli meno alebo heslo do administrácie Joomla! (http://domena.sk/administrator), môžete si vytvoriť nový admin účet s privilégiami Super user cez databázu.

Stačí sa k databáze prihlásiť cez phpMyAdmin, na ktorý sa prekliknete vo Vašom Control paneli na adrese http://setup.dnsserver.eu v časti Správa databáz po kliknutí na tlačidlo "otvoriť" pri danej databáze.

Prihlasovacie heslo k databáze si pozriete v súbore public_html/configuration.php v časti:

public $password = '8qFF54u1YCOeSu';

Po prihlásení cez phpMyAdmin si v ľavom stĺpci zvolíte databázu a ďalej SQL ako na obrázku nižšie a vložíte nižšie uvedený SQL príkaz.

SQL kód pre Vytvorenie admin uživateľa v Joomla! 2.5 a 3.X

INSERT INTO `jos_users`
   (`name`, `username`, `password`, `params`)
VALUES ('Administrator2', 'admin2',
    'd2064d358136996bd22421584a7cb33e:trd7TvKHx6dMeoMmBVxYmg0vuXEA4199', '');
INSERT INTO `jos_user_usergroup_map` (`user_id`,`group_id`)
VALUES (LAST_INSERT_ID(),'8');

SQL kód pre Vytvorenie admin uživateľa v Joomla! 1.5

INSERT INTO `jos_users`
   (`name`, `username`, `password`, `usertype`, `gid`, `params`)
VALUES ('Administrator2', 'admin2',
    'd2064d358136996bd22421584a7cb33e:trd7TvKHx6dMeoMmBVxYmg0vuXEA4199',
    'Super Administrator', 25, '');
INSERT INTO `jos_core_acl_aro`
VALUES (NULL, 'users', LAST_INSERT_ID(), 0, 'Administrator2', 0);
INSERT INTO `jos_core_acl_groups_aro_map`
VALUES (25, '', LAST_INSERT_ID());

Prihlasovacie údaje do administrácie Joomla! budú nasledovné

Meno: admin2
Heslo: secret

Ihneď po prihlásení si zmeňte heslo k tomuto účtu v správcovi uživateľov na bezpečné niečo ako "sjweu7SJHSd8k".