Ako povoliť MySQLi

Tento návod platí pre PHP verzie 7.2 a staršie. PHP verzie 7.3 a novšie majú toto rozšírenie zapnuté automaticky.

 

Niektoré CMS môžu pri inštalácii vyžadovať alebo odporúčať MySQLi. V návode si ukážeme, ako toto rozšírenie si môžete aktivovať.

Toto rozšírenie môžete ľahko povoliť úpravou súboru php.ini. Najprv je potrebné, aby ste si zistili, akú verziu PHP používate a podľa toho upravili súbor php.ini.

 

Povolenie rozšírenia MySQLi

Prihláste sa na FTP a kliknite na zložku conf. V nej nájdite príslušnú zložku php verzie, ktorú používate, takže ak napr. používate PHP 7.2, kliknite na zložku php72, následne otvorte súbor php.ini a v ňom nájdite položku:

 

;extension=mysqli.so

 

MySQLi povolíte zmazaním bodkočiarky na začiatku:

 

extension=mysqli.so

 

Súbor uložte (ak ste si ho stiahli pred úpravou do počítača, tak po uložení ho skopírujte na FTP, na pôvodné miesto) a v Nastaveniach Apache a PHP kliknite na Reštart PHP pre FastCGI.