Ako si správne nastaviť .htaccess pre Laravel na subdoméne

Ak používate Laravel framework na subdoméne (public_html/_sub) a nefunguje Vám správne načítavanie podstránok, zrejme bude problém v nastaveniach konfiguračného súboru .htaccess v adresári "public" v rámci danej subdomény.

Odporúčame používať tieto pravidlá:

# Redirect Trailing Slashes If Not A Folder...
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)/$ /$1 [L,R=301]

# Handle Front Controller...
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^ /index.php [L]

Súbor .htaccess s týmto obsahom uložte do priečinka /public a stránka by mala fungovať.

Upozornenie: nemýľte si adresár /public, ktorý je v rámci frameworku Laravel s koreňovým adresárom public_html