Doménový kôš

Doménový kôš slúži pre zachytenie všetkých odoslaných správ na vašu doménu, najmä v prípade, ak chcete mať istotu, že budú doručené správy, ktoré obsahujú preklep v adrese. Ak máte napríklad schránku obchod@domena.sk a niekto Vám pošle emailovú správu na adresu s preklepom obhcod@domena.sk, tak v normálnom prípade by sa email vrátil odosielateľovi nedoručený, ale ak máte aktivovaný doménový kôš, správa Vám bude doručená do emailovej schránky ktorú máte nastavenú ako doménový kôš.

Pri zapnutom doménovom koši nie je nutné vytvárať potrebné emailové adresy, správa bude automaticky doručená na presmerovanú emailovú adresu, ktorú si nastavíte vo vašom Control Paneli.

Pri aktivovanom doménovom koši sa môže stať, že do vašej schránky budú občas doručené správy o nedoručení emailov, ktoré ste neodoslali Vy. Toto spôsobujú roboti na internete, ktorý rozosielajú správy v mene vašej domény. Dosť často je ako odosielateľ uvedená neexistujúca emailová adresa v rámci vašej domény napr. 'sales@domena.sk'. Preto Vám odporúčame nastaviť si SPF záznam, ktorý Vás chráni pred odosielaním emailových správ z neoprávnených serverov.

Zapnúť doménový kôš môžete cez Váš Control Panel v sekcii E-mailové účty.

 

Do textového okná uvedieme emailovú adresu, na ktorú si želáme presmerovať všetku poštu z doménového koša. Nastavenie uložíme.