Ako si môžem nahrať stránku na server? Ako sa pripojiť na FTP?

Ak si chcete vytvoriť webovú stránku a k Vašej doméne už máte aj webové miesto, tak potrebujete nahrať obsah na server.

 

Vytvorenie, nastavenie alebo zmena účtu FTP

Prvé, čo je potrebné vykonať, je vytvoriť si alebo aktualizovať FTP účet. Každá doména po priradení do Control Panela má vytvorený základný FTP účet, ku ktorému si môžete zmeniť heslo - základné heslo je rovnaké ako do Control Panela (heslo pre FTP odporúčame zmeniť z bezpečnostných dôvodov).

Heslo k FTP si môžete zmeniť cez Control Panel, naľavo v menu kliknite na Webhosting, vyberte doménu, ku ktorej chcete zmeniť alebo nastaviť heslo k FTP a v sekcii služieb kliknite na Správa FTP účtov:

 

 

POZOR: nemýľte si túto službu so službou FTP cloud, ide o INÚ službu.

 

Keď kliknete na Správa FTP účtov, uvidíte základné konto pre prihlásenie na FTP (s názvom Vašej domény):

 

 

kliknite na modrú ceruzku a môžete si nastaviť nové heslo. Pôvodné heslo, je rovnaké ako ku Control panelu, z bezpečnostných dôvodov odporúčame si ho zmeniť na iné:

 

 

Heslo si môžete vygenerovať, ako na pripojenie k severu používate nejaký klient (FileZilla, Total Commander a pod.). Po každom vygenerovaní si nezabudnite heslo skopírovať a dole vpravo je ešte potrebné kliknúť na tlačidlo Zmeniť.

 

Špeciálna ochrana FTP konta

Pri nastavení FTP účtu máte možnosť si vybrať špeciálnu ochranu FTP konta:

 • Bez ochrany ftp konta - na FTP budete mať povolenie sa prihlásiť zo všetkých krajín vo svete
 • Rozsah ip adries - tu si nastavte IP adresu (alebo adresy), z ktorých sa bežne pripájate. Ak váš internetový provider vám zmení IP adresu, ktorá bude mimo rozsah, pripojenie nebude možné a bude potrebné si IP adresu aktualizovať.
 • FTP štít (iba sk a cz ip adresy) - pripojenie bude povolené len zo známych slovenských a českých IP adries uložených v našej databáze. Ak máte vybranú túto možnosť a bezpečne viete, že ste na slovenskej alebo českej IP adrese, navštívte stránku Moja IP adresa, skopírujte si vašu IP adresu a pošlite nám ju na email support@exohosting.sk, aby sme ju mohli zaradiť do databázy. V prípade ak sa súrne potrebujete pripojiť na FTP, odporúčame dočasne zrušiť túto možnosť.

 

TIPAk máte po nastavení FTP problémy s prihlásením, odporúčame si pozrieť návod Problémy s prihlásením na FTP.

 

Štandardné prístupové údaje k FTP

FTP server: ftp.domena.koncovka

Meno: domena.koncovka

Heslo: heslo zadané v objednávke

 

Ako FTP server môžete kedykoľvek použiť aj:

ftpcluster.dnsserver.eu

 

Pre nahratie stránky na server máte niekoľko možností:

 • použijete WebFTP na adrese webftp.dnsserver.eu
 • alebo ju nahráte cez FTP klienta (napr.: Total Commander, Core FTP, FileZilla a pod.)

 

Všeobecné odporúčania:

Prv než začnete nahrávať obsah na webový priestor, majte na pamäti:

 1. Stránku musíte nahrávať do adresára public_html
 2. Musí existovať indexová stránka - index.html, index.htm, index.php, index.php3 alebo index.wml, ak žiadnu takúto stránku nebudete mať, Vaša doména bude vracať chybu 403 (Forbidden)
 3. Server rozoznáva malé a veľké písmena, čiže Index.html nie je to isté ako index.html
 4. Skontrolujte, či ste vymazali index.php, ktorý bol do Vášho priestoru vložený po vytvorení konta (alebo si vytvorte vlastný index.php)
 5. Ak si chcete vytvoriť subdoménu, vytvárať ju musíte v zložke _sub (ktorá sa nachádza pod zložkou public_html)
 6. Maximálna veľkosť nahrávaného súboru môže byť 3000 MB.

 

Vytvorenie FTP prístupu pre konkrétnu zložku alebo subdoménu

FTP kontá pre prípad potreby si môžete nastaviť aj pre prihlásenie do konkrétnej zložky alebo subdomény. Zložky alebo subdomény, ku ktorým chcete vytvoriť priamy FTP prístup, musia fyzicky existovať, takže najprv si vytvorte zložku (adresár) resp. subdoménu.

Potom vytvorte samotné FTP konto a v tomto prípade je potrebné zadať cestu k zložke alebo k subdoméne

 

FTP prístup pre zložku

Napr. v koreňovom adresári /public_html/ máte zložku /testovanie/ a chcete vytvoriť FTP prístup priamo do tejto zložky.

Cestu zadajte takto, vygenerujte si heslo a nastavenia uložte.

 

FTP prístup pre subdoménu

Napr. chcete vytvoriť prístup priamo do subdomény s názvom /test/, je potrebné zadať cestu vrátane /_sub/, ako je v príklade na obrázku.

 

 

Prihlásenie sa na FTP

Ak všetky prihlasovacie údaje máte správne a napriek tomu je problém s pripojením na FTP a v Správe účtov FTP máte aktivovanú Špeciálnu ochranu ftp konta, skúste ju vypnúť a znovu otestujte, či sa Vám podarí pripojiť.

 

WebFTP

WebFTP je webový klient pre FTP. Nájdete ho na adrese webftp.dnsserver.eu. Po prihlásení môžete ihneď s FTP pracovať bez nutnosti mať na počítači nainštalovaný špeciálny software.

Príklad prihlásenia na WebFTP (napr. vlastníte doménu exohosting.sk)

 

 

TIPWebFTP odporúčame používať pre menšie úpravy stránky alebo v prípade núdze. Ak sa potrebujete pravidelne pripájať na FTP, odporúčame používať nejaký FTP klient. Viac informácií nájdete v článku Ako si nastaviť FTP klientov.