Import správ do emailovej schránky cez Webmail

V prípade, ak by ste potrebovali importovať emailové správy do vašej schránky, môžete tak učiniť pomocou Webmail.

 

Import emailových správ

Prihláste sa do vašej schránky a vľavo dole kliknite na ozubené koleso a následne na Importovať správy:

 

Otvorí sa okno pre import, môžete vybrať typ uloženej správy vo formáte *.eml alebo *.mbox. Súborov môžete vybrať viac, max. veľkosť je 100 MB, ak správy zaberajú viac, importujte si ich po dávkach.

 

Po výbere súborov potvrďte import emailov kliknutí na Nahrať:

 

Počkajte, pokým sa import ukončí:

 

Po importe nájdete všetky správy v Doručenej pošte, zoradené podľa pôvodného dátumu. Podľa potreby si ich premiestnite do priečinkov, kde ich potrebujete mať.