Overenie emailovej adresy po registrácii domény

Pri objednávke novej domény sa častokrát stane (deje sa to hlavne v prípade nadnárodných (generických domén), že registrátor požaduje verifikáciu (overenie) Vašej emailovej adresy. Preto je veľmi dôležité pri kúpe novej domény sledovať aj Vašu emailovú schránku, aby ste takýto email mohli potvrdiť.
 

Verifikácia emailovej adresy je vyžadovaná. Pokiaľ Vašu emailovú adresu neverifikujete, doména sa po niekoľkých dňoch automaticky deaktivuje. Preto je dôležité, aby ste skontrolovali všetky priečinky pošty vrátane priečinku Spam, kde občas práve takéto emaily končia.

Po registrácii (nadnárodnej) domény vám do emailovej schránky príde email v takomto tvare, je potrebné dole kliknúť na modrý odkaz:

 

Po kliknutí na odkaz uvidíte modré tlačidlo Verify, na ktoré treba kliknúť:

 

V prípade ak by sa na odkaz nedalo kliknúť, tak v emaile uvidíte kód zhruba v tomto tvare:

trigger = 132AVB456DEF798GHI123JKL456MNO789PQR123STU1=

Treba vložiť to, čo je za trigger = , teda len:

132AVB456DEF798GHI123JKL456MNO789PQR123STU1=

 

Hlásenie o úspešnom overení domény: