Ako aktualizovať údaje vo WHOIS bez prístupu na kontaktný email

V článku Ako zmeniť vlastníka domény, ako aktualizovať údaje vo WHOIS sme si vysvetlili, ako aktualizovať / zmeniť kontaktné údaje administrátora / vlastníka domény.

Tieto zmeny treba potvrdiť emailom, ktorý je udaný ako kontaktný vo WHOIS.

Majte na pamäti, že v prípade .SK domény platí, že pred odoslaním žiadosti o aktualizáciu WHOIS musí byť doména plne funkčná (v stave OK), nesmie byť deaktivovaná napr. z dôvodu exspirácie, inak nebude možné záznamy WHOIS aktualizovať - pravidla SK-NIC neumožňujú zmenu držiteľa, keď doména je v stave exspirácie. Ak chcete aktualizovať WHOIS .SK domény v stave exspirácie, je potrebné najprv uhradiť platnosť domény na ďalšie obdobie.

V prípade firmy môže byť emailová adresa uvedená vo WHOIS zverejnená (zároveň získate informácie, kto je skutočne registrátorom vašej domény), môžete skúsiť pozrieť WHOIS služby na internete:

Vyhľadávanie v daných službách nezaručuje, že získate prístup k údajom majiteľa (k emailovej adrese), ak tieto údaje nie sú zverejnené, sú chránené zákonmi o ochrane osobných údajov. V prípade ak ste alebo sa považujete za majiteľa domény, vyžiadať si údaje môžete postupom uvedeným nižšie v sekcii Na pôvodný email neexistuje prístup.

 

Na pôvodný email neexistuje prístup

Čo robiť, ak na email uvedený vo WHOIS už nemáte dosah z dôvodu, že schránku ste roky nepoužívali a medzitým bola zrušená alebo ste zabudli jej adresu? Prípadne ak pri doméne je uvedený iný vlastník (váš bývalý webmaster)?

Ak potrebujete zmeniť kontaktné údaje k doméne vo WHOIS a nemôžete túto zmenu potvrdiť cez aktuálny email, ktorý je pri doméne uvedený vo WHOIS, je potrebné nám zaslať "Žiadosť o zmenu kontaktných údajov vo WHOIS" písomnou formou.

 

Žiadosť môžete poslať:

V žiadosti uveďte názov domény a všetky zmeny, ktoré sa majú vykonať, napr.:

  • zmena vlastníka (meno, priezvisko, názov firmy)
  • zmena adresy (ulica, číslo domu, mesto, PSČ)
  • zmena kontaktného emailu a telefónu
  • v prípade firmy treba uviesť aj IČO, DIČ a IČ DPH (ak je)
Dôležité: údaje v žiadosti sa musia zhodovať s údajmi, ktoré si zadáte (resp. máte zadané ako administratívny kontakt pre doménu: Control Panel → Kontakty). Až keď tieto údaje v administratívnom kontakte budete mať aktualizované a budú sa zhodovať s údajmi, ktoré ste napísali vo Vašej žiadosti, potom môžeme zrealizovať zmeny.

Žiadosť musí byť podpísaná, resp. potvrdená aktuálnym vlastníkom domény a v prípade firmy musí obsahovať aj pečiatku firmy.

 

Majte na pamäti, že každá žiadosť na zmenu vlastníka sa v tomto prípade dôsledne preveruje a posudzuje individuálne a výsledok aktualizácie údajov vo WHOIS nemusí byť zrealizovaný, ak všetky Vami poskytnuté údaje nebudú vierohodne preukazovať Váš nárok na vlastníctvo domény. Preto dbajte na správne vyplnenie žiadosti, aby sa celý proces zmeny údajov zbytočne nepredlžoval.
Zmena údajov u niektorých doménových koncoviek môže byť spoplatnená, v tom prípade Vám vystavíme výzvu na úhradu a po jej úhrade zmeny zrealizujeme.