Ako si nastaviť MX záznam pre doménu u iného poskytovateľa

V prípade, že nepoužívate naše Name Servery, ale potrebujete prijímať emaily na náš poštový server (teda emaily chcete používať cez nás), je nutné si u správcu vašich Name Serverov nastaviť potrebné MX záznamy.

MX záznam definuje, ktoré poštové servery sú zodpovedné za príjem správ pre vašu doménu.

MX záznamy pre správne prijímanie pošty nájdete v tejto tabuľke.

Názov Priorita Hodnota
exohosting.sk. 10 relay.exohosting.sk.
exohosting.sk. 20 relay.dnsserver.eu.

 

Upozornenie: Namiesto exohosting.sk. v stĺpci Názov, si zadajte Vašu doménu. Je dôležité, aby ste za názvom domény a jej koncovkou dali aj bodku, aby nastavenia pracovali správne (závisí na možnostiach daného Name serveru)

 

Príklad nastavenia MX záznamu u nás:

 

 

Po zadaní potrebných údajov kliknite na Pridať. Obdobne si pridajte druhý záznam.

 

Prijímanie emailov

Ak si budete nastavovať emailového klienta a ako server prichádzajúcej pošty zadáte mail.exohosting.com, u správcu Vašich DNS záznamov nemusíte okrem nastavenia MX záznamov, robiť nič. Ale ak by ste si v emailovom klientovi nastavili server prichádzajúcej pošty mail.mojadomena.sk, tak je potrebné, aby ste si u správcu Vašich DNS záznamov upravili alebo pridali CNAME záznam pre MAIL, príklad:

 

Názov TTL TYP záznamu Hodnota záznamu
mail.mojadomena.sk. 3600 CNAME pop3-imap.dnsserver.eu

 

Odosielanie emailov

Ak si budete nastavovať emailového klienta a ako server odchádzajúcej pošty zadáte smtp.exohosting.com, u správcu Vašich DNS záznamov nemusíte okrem nastavenia MX záznamov, robiť nič. Ale ak by ste si v emailovom klientovi nastavili server odchádzajúcej pošty smtp.mojadomena.sk, tak je potrebné, aby ste si u správcu Vašich DNS záznamov pridali CNAME záznam pre SMTP, príklad:

Názov TTL TYP záznamu Hodnota záznamu
smtp.mojadomena.sk. 3600 CNAME smtpin.dnsserver.eu.

 

U iných poskytovateľov hostingových služieb sa pre odosielanie emailov (SMTP) môže skôr používať A záznam. Ak z nejakého dôvodu nechcete alebo nemôžete používať CNAME, nastavte si A záznam pre odosielanie pošty takto:

 

Názov TTL TYP záznamu Hodnota záznamu
smtp.mojadomena.sk. 3600 A 92.240.253.56

Pozn.: IP adresu môžete použiť z tabuľky alebo si v Control Paneli v sekcii DNS záznamy pozrite, akú konkrétnu IP adresu má Vaša doména pri A zázname SMTP. Pokiaľ však je to možné, odporúčame preferovať variant s CNAME.