Ako nastaviť emailové konto pre iPhone

Ako nastaviť emailové konto pre iPhone

 

Odporúčame si najprv pozrieť odporúčané nastavenia serverov a portov pre emailových klientov.

V skratke všeobecne odporúčame:

Ak chcete priamy prístup do schránky (čo zmažete v iPhone, to zmažete aj v schránke), použite protokol IMAP s týmito nastaveniami:

IMAP server: mail.exohosting.com
Port: 993
Zabezpečenie: Áno (SSL/TLS)

Ak chcete emaily do iPhone len sťahovať, takže ak si zmažete stiahnuté kópie, ale pôvodné emaily zostanú na serveri (ak teda nenastavíte, aby sa automaticky mazali napr. po 14 dňoch) nastavte si protokol POP3

POP3 server: mail.exohosting.com
Port: 995
Zabezpečenie: Áno (SSL/TLS)

Pre odosielanie správ nastavte protokol SMTP s týmito parametrami:

SMTP server: smtp.exohosting.com
Port: 465
Zabezpečenie: Áno (SSL/TLS)​

 

Odporúčame, aby ste do kolónky Meno zadali emailovú adresu, stáva sa, že ak do kolónky Meno zadáte meno a nie emailovú adresu, iPhone sa odmieta pripojiť na server.

Nastavenia by mali vyzerať takto (pri protokole IMAP):

 

 

 

Problém s certifikátom na iPhone

V prípade problémov s certifikátom na iPhone, odporúčame znovu zadať host (pre príjem správ mail.exohosting.com, pre odosielanie smtp.exohosting.com) a ak nepomôže, tak odporúčame konto (IMAP) zadať nanovo.

Ide o nie ojedinelý problém, pôvodný návod nájdete na tejto stránke.