Ako funguje volanie pred expiráciou

Pred koncom platnosti Vašej domény alebo hostingu Vám zatelefonujeme. Viackrát už nezabudnete na uhradenie poplatkov súvisiacich s obnovou služieb a výrazne tým znížite riziko výpadku.

 

Služba funguje nasledovne:

  1. pred expiráciou služieb Vám vystavíme výzvu na úhradu a zašleme na fakturačnú emailovú adresu / adresy
  2. následne sa Vás pokúsime kontaktovať telefonicky opäť na fakturačné telefónne číslo / čísla
  3. ak sa nedovoláme na prvý krát, opakujeme volanie ešte dva krát počas nasledujúcich pracovných dní

 

Zavolanie pred expiráciou domény / hostingu si môžete objednať v objednávke alebo cez autorizovanú požiadavku v Control paneli.