Zmena root adresára

Ak chcete stránky resp. CMS mať na hlavnej doméne, kopírujte súbory do adresára public_html, ktorý na našich serveroch slúži ako root adresár.

Ale v niektorých prípadoch môže nastať situácia, že chcete alebo potrebujete mať root adresár umiestnený v inej lokalite.

Napr. CMS vyžaduje inštaláciu v adresári /directory/.

Vytvorte si adresár /directory/ kam nakopírujte súbory CMS.

Potom do /public_html/ umiestnite súbor .htaccess s týmto textom (example.com nahraďte vlastným doménovým názvom):
 

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.example.com$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !directory/
RewriteRule (.*) /directory/$1 [L]

Obnovte stránku na hlavnej doméne a obsah by sa už mal načítavať z adresára /directory/.

 

Ak nechcete /directory/ mať pod zložkou /public_html/ ale ako subdoménu, tak zložku /directory/ a jej obsah skopírujte do zložky _sub a súbor .htaccess následne upravte takto:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.example.com$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !_sub/directory/
RewriteRule (.*) _sub/directory/$1 [L]