Ako povoliť XMLReader a XMLWriter v php.ini

Tento návod platí pre PHP verzie 7.2 a staršie. PHP verzie 7.3 a novšie majú tieto rozšírenia zapnuté automaticky.

 

Rozšírenia XMLReader a XMLWriter môžete potrebovať napr. pri inštalácii šablón vo Wordpress. Keď počas inštalácie proces skončí chybou 500 (Internal Server Error) a v chybových záznamoch nájdete hlásenie...

 

PHP Fatal error:  Uncaught Error: Class 'XMLReader' not found in ...

 

...je potrebné rozšírenia XMLReader a XMLWriter povoliť.

 

Tieto rozšírenia môžete ľahko povoliť úpravou súboru php.ini. Najprv je potrebné, aby ste si zistili, akú verziu PHP používate a podľa toho upravili súbor php.ini.

 

Pre inštaláciu Wordpress verzií 5.3.x a novšie, odporúčame nastaviť PHP 7.4 (ak nie je už nastavené).

 

Povolenie rozšírení XMLReader a XMLWriter

 

Prihláste sa na FTP a kliknite na zložku conf. V nej nájdite príslušnú zložku php verzie, ktorú používate, takže ak napr. používate PHP 7.2, kliknite na zložku php72, následne otvorte súbor php.ini a v ňom nájdite položky:

 

;extension=xmlreader.so
;extension=xmlwriter.so

 

Povolíte ich zmazaním bodkočiarky na začiatku:

 

extension=xmlreader.so
extension=xmlwriter.so

Súbor uložte (ak ste si ho stiahli pred úpravou do počítača, tak po uložení ho skopírujte na FTP, na pôvodné miesto) a v Nastaveniach Apache a PHP kliknite na Reštart PHP pre FastCGI.

 

 

Teraz skúste zopakovať akciu, počas ktorej proces skončil chybou 500. Teraz by proces mal skončiť úspešne.