Ako si nastaviť presmerovanie e-mailov na druhý e-mailový účet

Presmerovanie (angl. forward) slúži na presmerovanie e-mailovej pošty určenej pre daný účet na inú e-mailovú adresu (aj na iných serveroch). Je možné nastaviť si, kam sa má doručená pošta presmerovať. Presmerovaný e-mail bude doručený iba na nastavenú e-mailovú adresu a v tomto účte (v tejto emailovej schránke) Vám e-mail nezostane, alebo sa môže kopírovať (presmeruje sa e-mail na zadanú adresu, ale zároveň zostane aj na tomto e-mailovom účte).

Upozornenie: ak budete testovať presmerovanie, netestujte z rovnakej emailovej adresy, na ktorú sa správy majú presmerovať. Pre účty na gmaile to platí dvojnásobne. Takéto testovania väčšinou končia neúspechom.

 

Spôsob č.1: Emailový alias

Emailový alias je jeden z najjednoduchších spôsobov presmerovania, viac informácií nájdete v článku Čo je to emailový alias a ako ho vytvoriť.

 

Spôsob č. 2: Presmerovanie cez Control Panel

Druhý spôsob, sa od prvého odlišuje tým, že zatiaľ čo v prvom spôsobe sme použili alias (teda reálna emailová schránka neexistovala, vytvorili sme len jej názov a pošta smerujúca na túto adresu bola ihneď presmerovaná do reálnej schránky), v tomto prípade si ukážeme ako presmerovať poštu z reálne vytvorenej schránky do inej.

V Control Paneli, po prihlásení vyberte pri vybranej doméne sekciu Emailové účty, ktorá slúži na správu vašich emailových schránok:

Medzi vytvorenými emailovými schránkami si nájdite tú, z ktorej chcete presmerovať emailovú poštu do inej. V našom príklade sme si vybrali štandardnú schránku info@vasadomena.tld. Kliknite na plus v zelenom štvorci:

Zobrazí sa formulár, kam len jednoducho zadáte emailovú schránku, do ktorej sa má emailová správa presmerovať.

 

Emailových schránok môžete zadať viac, každú zadajte na nový riadok (oddeľte ich enterom)

Majte na pamäti, že v tomto prípade, na rozdiel od spôsobu č. 1: Emailový alias, emailová správa zostane aj v pôvodnej schránke, preto je dôležité pôvodnú schránku (v našom prípade info@ pravidelne kontrolovať, či nie je zaplnená. Ak bude úplne zaplnená, emailové správy do nej nebudú prichádzať a tým pádom sa nebude ani nič presmerovávať.

 

Spôsob č. 3: Presmerovanie cez Webmail (email chcem po presmerovaní zmazať zo servera)

Ak z nejakého dôvodu nechcete alebo nemôžete použiť ani jeden z vyššie uvedených spôsobov (Emailový alias, Presmerovanie cez Control Panel), tak si emailové správy môžete presmerovať cez Webmail.

Prihláste sa to Wemailu (prihlasovacie meno zadajte plné znenie emailovej schránky, pre ktorú potrebujete nastaviť presmerovanie emailov do inej schránky) a vpravo hore kliknite na Nastavenia:

Potom kliknite v stĺpci úplne naľavo na Pravidlá:

A následne v druhom stĺpci dole na PLUS:

Otvorí sa formulár, kde zadajte, resp. označte možnosti podľa obrázka:

Názov pravidla si nazvite napr. Presmerovanie (alebo čo Vám vyhovuje, na funkciu to nebude mať žiadny vplyv), vyberte všetky správy, následne z vybaľovacieho menu vyberte Preposlať správu na a do políčka napíšte plný názov emailovej schránky, kam sa má správa presmerovať. Následne kliknite na Uložiť a presmerovanie bude nastavené. V prípade, ak by ste potrebovali preposlať správu na viac emailových účtov, tak napravo od políčka, kam ste zadali emailovú adresu, kliknite na + a pridajte si ďalšiu adresu(y).

 

Spôsob č. 4: Presmerovanie cez Webmail (email chcem po presmerovaní ponechať v pôvodnej schránke)

Ak pôvodný email chcete po presmerovaní ponechať v pôvodnej schránke, postup je úplne rovnaký ako v predchádzajúcom prípade, len tentoraz z vybaľovacieho menu vyberte možnosť Preposlať kópiu na

Nastavenia uložte a emailová pošta sa bude po presmerovaní v pôvodnej schránke zachovávať. Aj v tomto prípade, podobne ako v prípade Spôsob č. 2: Presmerovanie cez Control Panel, je potrebné pôvodnú schránku z času na čas kontrolovať, aby sa nezapĺňala poštou.

 

Upozornenie: presmerovanie si nastavte buď cez Control Panel alebo Webmail. Nepoužívajte všetky vyššie uvedené spôsoby naraz pre tie isté schránky, ak si nastavíte presmerovanie v Control Paneli aj vo Webmaile, tak Vám správy budú chodiť duplicitne.