Import veľkých tabuliek do databázy MySQL pomocou HeidiSQL

Pri importe veľkej databázy alebo veľkých tabuliek do databázy MySQL sa môže stať, že tabuľka je príliš veľká a prekračuje limity pre import a nie je možné ju naimportovať cez phpMyAdmin.

 

Import pomocou HeidiSQL

Pre systém Windows je vhodné riešenie v podobe aplikácie HeidiSQL, ktorú si môžete stiahnuť z tejto stránky.

Použijeme modelový príklad pre databázu eshopu Prestashop, napr. potrebujeme importovať novú tabuľku s dátami.

V Control Paneli si najprv pozrite potrebné dáta k databáze (príklad):

 

Spustite aplikáciu HeidiSQL a kliknite dole na Nový:

 

Zadajte údaje databázy do nastavení HeidiSQL:

  • Názov databázy / Meno užívateľa (v CP) = Užívateľ (v HeidiSQL)
  • Host (v CP) = Hostiteľ / IP (v HeidiSQL)
  • Heslo zadajte heslo k databáze

Ostatné nastavenia vo veľkej väčšine prípadov netreba v HeidiSQL meniť, takže Druh siete nechajte MariaDB or MySQL (TCP/IP) a Port 3306.

Pozor: v prípade ak by aplikácia HeidiSQL mala problémy s vytváraním pripojenia a vyskytlo sa chybové hlásenie 'Library libmariadb.dll could not be loaded. Please select a different one. Internal error 126: The specified module could not be found', musíte si stiahnuť VC Runtime Libraries a nainštalovať.

 

Po zadaní všetkých potrebných údajov kliknite dole na Otvoriť.

Ak ste zadali údaje správne, tak vyskočí okno s výzvou, ktorú len potvrďte kliknutím na Ano:

 

Po odkliknutí uvidíte databázu, keď kliknete v ľavom stĺpci na jej názov, tak v pravej časti uvidíte tabuľky.

 

Teraz kliknite vľavo v menu na Súbor a vyberte Načítať SQL súbor:

 

Vyberte prvú možnosť, Okamžite spustiť súbor(y)

 

a sledujte ako sa súbor nahráva do databázy

 

Po nahratí tabuľky stlačte v HeidiSQL klávesu F5, aby sa dáta obnovili a tabuľku uvidíte v databáze:

 

Obdobne môžete postupovať pri importe ďalších tabuliek alebo aj celej databázy.