Objednávka novej domény a pridanie do Multihostingu

Ak si chcete pridať novú doménu do Multihostingu, pokračujte podľa návodu uvedenom nižšie.

Nemáte ešte doménu, ktorú chcete zaradiť do Multihostingu?Ak doménu ešte nemáte zaregistrovanú, podľa návodu Chcem si zaregistrovať novú doménu (cez Control Panel) si objednajte novú doménu. Ak doménu už máte vo Vašom Control Paneli, pokračujte v čítaní.

Do Multihostingu si môžete pridať ľubovoľné množstvo domén. Výhodné je to v prípade veľkého počtu domén, takto Vám budeme fakturovať len jednu hostingovú službu namiesto každej jednej, ktorú budete mať priradenú k tej-ktorej doméne.

 

Pridanie domény do Multihostingu

Ak Multihosting už máte objednaný, kliknite vľavo v menu na položku Multihosting

Ak máte viac multihostingov, vyberte si ten, do ktorého chcete zaradiť doménu, po výbere multihostingu uvidíte možnosti:

Kliknite na prvú možnosť Vybrať doménu, z vybaľovacieho menu si vyberte doménu, ktorú chcete zaradiť do multihostingu a kliknite na Pridať doménu.

 

Na ďalšej strane ak máte nejaký zvláštny dôvod, keď hostingové služby nechcete využívať, vyberte DNS Parking, ale inak vo výbere ponechajte Puzzle X, ak chcete u domény využívať webové miesto, čo je aj zmysel multihostingu. Kliknite na Pridať doménu.

Na ďalšej stránke si nastavte miesto, koľko GB chcete v rámci multihostingu využívať.

TIPBez ohľadu na to, aké limity má balíček Puzzle X, po zaradení domény s priradeným balíčkom Puzzle X do multihostingu, si môžete nastaviť miesta koľko potrebujete, teda aj viac ako 20 GB, čo je horný limit pre Puzzle X balíček. Limitovaní ste len v kapacite multihostingu, podľa toho, aké parametre ste si zvolili.

 

Kliknite na tlačidlo Pridať doménu. Na ďalšej stránke sa ešte objaví súhrn a vyžiadanie si potvrdenia, či chcete doménu skutočne pridať do multihostingu.

Upozornenie: môže nastať prípad, že do multihostingu chcete zaradiť doménu, ktorá už nejaký čas používa balíček Puzzle X, v ktorom sú nejaké dáta. Ak počas pridávania domény do multihostingu jej pridelíte menej miesta ako mala v pôvodnom balíčku Puzzle X, je možné, že môžete prísť o dáta. V takomto prípade odporúčame si súbory zálohovať, k čomu Vás vyzve aj systém.

Opäť kliknite na tlačidlo Pridať doménu a doména sa v priebehu minúty - dvoch zaradí do multihostingu.

S pôvodným balíčkom Puzzle X, ktorý sme priradili v ukážkovom prípade, môžete narábať podobne, ako keď doména nebola v Multihostingu. Ak ste doméne pri zaraďovaní do multihostingu priradili napr. 40 GB miesta, toto miesto si teraz môžete rozdeliť ako v bežnom prípade balíčka Puzzle X:

 

Chcete si nechať služby automaticky predlžovať?