Ako si nainštalovať OpenCart

Tento návod vás prevedie základnou inštaláciou eshopu OpenCart a potrebných nastavení.

 

Príprava pred inštaláciou

Pred začiatkom inštalácie OpenCart sa uistite, že používate najnovšiu verziu PHP (odporúčame minimálne 7.3) a databázu si zvoľte MariaDB 10.2 (vytvorte si databázu podľa návodu a skopírujte si aj heslo, všetky údaje budete potrebovať).

Stiahnite si do počítača aktuálny OpenCart z oficiálnej stránky. Odporúčame sťahovať najnovší OpenCart, t. č. ide o verziu 3.0.3.2.

Rozbaľte archív a obsah zložky uploads (nie samotnú zložku) skopírujte na požadovanú lokalitu. Buď ešte v počítači alebo už na FTP premenujte súbor config-dist.php v koreňovej zložke na config.php a to isté učiňte aj v zložke /admin/.

Ak chcete mať OpenCart priamo na hlavnej doméne, tak obsah zložky upload skopírujte priamo do public_html.

Ak chcete mať OpenCart na subdoméne, napr. opencart3, tak si vytvorte danú subdoménu a obsah zložky upload skopírujte do subdoménovej zložky opencart3 na vašom FTP.

 

Inštalácia OpenCart

Navštívte URL stránky, ktorá zodpovedá lokalite, kam ste si súbory OpenCart nahrali na server. Spustí sa inštalačný proces, na prvej stránke si prečítajte licenčné podmienky, na druhej prebehne kontrola systémových nastavení, všetko by malo svietiť na zeleno.

Na tretej strane inštalácie vyplňte potrebné dáta pre prihlásenie do databázy, podľa vzorového obrázku uvedeného nižšie. Zároveň vyplňte údaje pre admin konto, zvoľte si dostatočne silné heslo a emailovú schránku, ktorá bude slúžiť ako hlavný kontakt.

 

 

Pokračujte v inštalácii a ak ste zadali všetky údaje správne, tak sa dostanete na stranu č. 4, kde vás inštalátor upozorní, aby ste zmazali inštalačný adresár. Z bezpečnostných dôvodov po ukončení inštalácie zmažte zložku install z FTP.

 

Prihlásenie do administrácie a úprava úložiska

OpenCart 3 hneď po prihlásení do administrácie vyžaduje presunutie úložiska (storage) z bezpečnostných dôvodov. Hoci sa ponúka automatický presun, toto nie vždy všade funguje, preto odporúčame zvoliť manuálny presun.

Pozrite si obrázok a postupujte presne podľa týchto inštrukcií:

Najprv nechajte vybraný automatický presun a z dolného menu si vyberte prvú cestu, ktorá svieti na zeleno (príklad na obrázku). Vedľa do políčka napíšte data/opencart3 - podľa toho, čo si nastavíte tu, sa potom vygenerujú cesty, ktoré použijete pri manuálnom presune. Takéto nastavenie odporúčame, ale zložku nemusíte pomenovať vyslovene opencart3, môžete si ju pomenovať ako chcete (podľa toho si potom upravte cesty) alebo môžete pre úložisko vybrať priamo len adresár data, to je už na vás.

Príklad z obrázku znamená, že nadefinujete cestu, ktorá bude viesť do zložky opencart3, ktorú si vytvoríte v adresári data (nachádza sa na úrovni public_html - teda mimo verejnej časti, tak ako to požaduje OpenCart).

Teraz z horného menu vo formulári si vyberte manuálny presun a pozrite sa v nápovede, čo treba upraviť.

Najprv sa na serveri preklikajte v inštalácii OpenCart 3 do adresára /system/storage/. V ňom uvidíte adresáre ako cache, downloads, logs, modification, session, upload, vendor. Tieto adresáre, teda obsah adresára storage (nie samotný adresár storage) presuňte (resp. skopírujte) do adresára /data/opencart3. Takže po presune (skopírovaní) budete mať v adresári /data/opencart3 adresáre cache, download, logs... atď.

Teraz v koreňovom adresári, kde máte nainštalovaný OpenCart si v súbore config.php upravte riadok kde je

define('DIR_STORAGE', DIR_SYSTEM . 'storage/');

zmeňte na

define('DIR_STORAGE', '/www/w/e/u123456/data/opencart3/');

Toto isté spravte aj podľa bodu 3 v adresári /admin/ (u123456 je príklad, tam pochopiteľne zadáte to, čo vám zobrazí vo vašom formulári).

Po vykonaní a uložení zmien v súboroch, preklikajte sa v administrácii OpenCart v menu na Extensions → Modifications a vyčistite cache (oranžové tlačidlo - toto používajte vždy, keď vykonáte na eshope nejaké dôležité zmeny v konfigurácii).

Nakoniec pôvodný adresár storage, ktorý je pod adresárom system môžete vymazať.

Po týchto nastaveniach by malo úložisko pre OpenCart správne fungovať mimo verejnej časti webu.

 

Hlásenie problému s lokalizáciou meny

Ak po prihlásení do administrácie uvidíte niekoľko chybových riadkov odkazujúcich na -nejaký problém- v lokalizácii meny (pravdepodobne to uvidíte vždy u každej novej inštalácii):
 

Warning: A non-numeric value encountered in /www/w/e/u123456/public_html/_sub/opencart3/admin/model/localisation/currency.php on line 141

Warning: Division by zero in /www/w/e/u123456/public_html/_sub/opencart3/admin/model/localisation/currency.php on line 141

Warning: A non-numeric value encountered in /www/w/e/u123456/public_html/_sub/opencart3/admin/model/localisation/currency.php on line 141
...

kliknite v administrácii OpenCart v menu na System - Settings - dajte upraviť obchod a na karte Local položku Auto Update Currency zmeňte na Nie. Uložte nastavenia a od tejto chvíle by sa v OpenCart už nemali zobrazovať žiadne chyby.