Ako si zmením písmo na stránkach v Exowebe

Prihláste sa do administrácie Exowebu (Control Panel → Exoweb)

 

a vľavo v menu kliknite na Editor stránky

 

Následne kliknite na Stránky a Zložky (Úvod)

 

Rozklikne sa ponuka a dole kliknite na Štýly stránky

 

Vysunie sa menu pre úpravu štýlov, kde získate veľa možností ako zmeniť písmo v konkrétnych častiach stránky, ale aj iné štýly, ako farbu tlačidiel a pod.

 

V prípade, ak by ste niečo pomenili a neboli by ste spokojní so zmenami, dole je tlačidlo, ktorým všetko môžete vrátiť do pôvodného stavu