Zálohovanie a presun emailov (Windows, Linux)

Mám operačný systém Windows

Pre OS Windows odporúčame program MailStore Home

 • kompatibilný pre Win 7, 8.1 a 10

 

Zálohovanie emailov

 • Po inštalácii MailStore otvorte a vytvorte si IMAP profil Vašej emailovej adresy v časti "Archivovať e-maily"

 

 • Vyplňte prihlasovacie údaje emailovej schránky, keď použijete SSL prístup, tak zmeňte protokol na "IMAP-SSL"

 

 • V pokročilých nastaveniach netreba nič upravovať, stačí kliknúť na "Dokončiť"

 

 • Označte profil a vpravo dole kliknite na "Spustiť"

 

 • Začne proces sťahovania...

 

 • A sťahovanie je dokončené

 

 • Cez "Můj archiv" kliknutím pravým tlačidlom myši na emailovú adresu, si môžete stiahnuť emaily do vášho PC

 

 • Po vybraní cieľového adresára stačí pokračovať kliknutím na "Ďalší"

 

 • Emaily môžete uložiť do .EML formátu, ktorý je podporovaný väčšinou emailových klientov, alebo do .MSG formátu pre MS Outlook

 

Presun medzi emailovými adresami

 • vytvorime si profil v "Exportovať e-maily"

 

 • vyberte zložku, ktorú chcete skopírovať

 

 • prihláste sa do emailovej adresy, do ktorej chcete presunúť emaily

 

 • presun spustíte stlačením tlačidla "Spustiť" vpravo dole

 

MailStore vytvorí zložku "MailStore Export" vo vašej emailovej schránke. Ak používate náš Webmail, tak emaily hneď neuvidíte. Mujsíte si zložku povoliť v Nastavenia → Priečinky

 

Mám operačný systém Linux

Distro:

OS: Ubuntu 19.04 x86_64
Kernel: 5.0.0-21-generic

Zálohovanie emailov

pre zálohu emailov použijeme imapgrab.py script

 • najprv potrebujeme zistiť verziu Pythonu
python --version
 • ak je vaša verzia rovnaká alebo vyššia ako je Python 2.3.3, tak môžete pokračovať v postupe
 • nainštalujte getmail príkazom
sudo apt-get install getmail
 • stiahnite imapgrab z Github
sudo apt-get install git
git clone https://github.com/ralbear/IMAPbackup.git
 • vstúpte do novovytvoreného adresára IMAPbackup a vytvorte priečinok email_zalohy
cd IMAPbackup/
mkdir email_zalohy
 • spustite script
python imapgrab.py -d -v -M -f email_zalohy/ -s host -u nazov_mail_adresy -p heslo -m "_ALL_"
 • emaily budú stiahnuté vo formáte maildir
 • proces môžte urýchliť označením všetkého textu a nasledovným skopírovaním do terminálu pomocou stredného tlačidla myši
 • všetky príkazy sa automaticky spustia za sebou
sudo apt-get install getmail
sudo apt-get install git
git clone https://github.com/ralbear/IMAPbackup.git
cd IMAPbackup/
mkdir email_zalohy

 

Presun medzi emailovými adresami

pre presun použite imapsync

 • stiahnite imapsync
sudo apt-get install git
git clone https://github.com/imapsync/imapsync.git
 • inštalácia imapsync je rozdielná pre každého distribútora OS
 • postup môžete nájsť v priečinku /imapsync/INSTALL.d/
 • pre Ubuntu musíme najskôr nainštalovať potrebné súbory, bez ktorých by imapsync nepracoval
sudo apt-get install libauthen-ntlm-perl libclass-load-perl libcrypt-ssleay-perl libdata-uniqid-perl libdigest-hmac-perl libdist-checkconflicts-perl libfile-copy-recursive-perl libio-compress-perl libio-socket-inet6-perl libio-socket-ssl-perl libio-tee-perl libmail-imapclient-perl libmodule-scandeps-perl libnet-dbus-perl libnet-ssleay-perl libpar-packer-perl libreadonly-perl libregexp-common-perl libsys-meminfo-perl libterm-readkey-perl libtest-fatal-perl libtest-mock-guard-perl libtest-mockobject-perl libtest-pod-perl libtest-requires-perl libtest-simple-perl libunicode-string-perl liburi-perl libtest-nowarnings-perl libtest-deep-perl libtest-warn-perl make cpanminus libssl-dev 
sudo cpanm File::Tail Crypt::OpenSSL::RSA JSON JSON::WebToken JSON::WebToken::Crypt::RSA
 • po týchto dvoch príkazoch môžete nainštalovať imapsync
cd imapsync/ 
sudo make install
 • z dôvodu bezpečnosti si hesla do emailových adries napíšte do súboru
 • môžete použiť textový editor alebo "echo" príkaz, ktorý vytvorí a zapíše súbor
echo "heslo_do_1._mail_adresy" > ~/heslo1
echo "heslo_do_2._mail_adresy" > ~/heslo2
 • po vytvorení nastavte privilégiá
chmod 600 ~/heslo1
chmod 600 ~/heslo2
 • potom stačí spustiť kopírovanie týmto príkazom
imapsync --host1 imap.server --user1 mail_adresa_z_ktorej_chcete_presunut_maily --passfile1 ~/heslo1 --host2 imap.server --user2 mail_adresa_ktora_prijima_maily --passfile2 ~/heslo2
 • emaily sa skopírujú s celou zložkovou štruktúrou

 

 • urýchlená inštalácia (označte všetko, skopírujte do terminálu)
sudo apt-get install git
git clone https://github.com/imapsync/imapsync.git
sudo apt-get install libauthen-ntlm-perl libclass-load-perl libcrypt-ssleay-perl libdata-uniqid-perl libdigest-hmac-perl libdist-checkconflicts-perl libfile-copy-recursive-perl libio-compress-perl libio-socket-inet6-perl libio-socket-ssl-perl libio-tee-perl libmail-imapclient-perl libmodule-scandeps-perl libnet-dbus-perl libnet-ssleay-perl libpar-packer-perl libreadonly-perl libregexp-common-perl libsys-meminfo-perl libterm-readkey-perl libtest-fatal-perl libtest-mock-guard-perl libtest-mockobject-perl libtest-pod-perl libtest-requires-perl libtest-simple-perl libunicode-string-perl liburi-perl libtest-nowarnings-perl libtest-deep-perl libtest-warn-perl make cpanminus libssl-dev
sudo cpanm File::Tail Crypt::OpenSSL::RSA JSON JSON::WebToken JSON::WebToken::Crypt::RSA
cd imapsync/
sudo make install