Ako zálohovať (exportovať) emaily v RoundCube+ a nahrať ich do inej schránky

Exportovanie emailov v RoundCube+

 

RoundCube+ umožňuje zálohovať všetky emaily z vybranej zložky (napr. Doručená pošta).

Prihláste sa do RoundCube+ a vo zvolenej zložke (napr. Doručená pošta) vyberte všetky emaily:

 

 

Následne hore v menu nad zoznamom emailov kliknite na tri bodky (Viac) a ďalej na Stiahnuť a potom si vyberte formát v akom chcete emaily stiahnuť:

 

 

  • Formát Mbox - bude stiahnutý zazipovaný súbor vo formáte *.mbox
  • Formát Maildir - budú stiahnuté v zipe súbory emailov vo formáte *.eml

 

Pozor: ak chcete emaily importovať (viď nižšie) do inej schránky, maximálna veľkosť importu je 64MB. Takže ak máte veľa emailov, ktoré budete chcieť neskôr importovať, je možné, že ich budete musieť exportovať po častiach a rovnako po častiach importovať.

 

Import do inej schránky

Prihláste sa v RoundCube+ do inej (alebo novej) schránky, kliknite na priečinok, do ktorého chcete správy importovať (napr. Doručená pošta) a dole vľavo kliknite na ozubené koleso a následne na Importovať správy.

 

 

Vyskočí formulár, kde máte možnosť sa preklikať k súboru, ktorý ste si predtým exportovali:

 

 

Keď vyberiete súbor na importovanie a kliknite na tlačidlo Import. Počkajte pokým sa správy importujú, v prípade veľa emailov to môže dlhšie trvať.

 

 

Pre účely importovania nezáleží, či ste si export spravili predtým vo formáte maildir alebo mbox, oba sa naimportujú rovnako. Pri importe neprebieha kontrola naimportovaných emailov, takže ak 3x naimportujte rovnaký export, všetky emaily budete mať v schránke 3x.