Nastavenia Apache a PHP

V kategórii Nastavenia Apache a PHP sa dozviete ako si môžete zmeniť (a zobraziť) verziu PHP potrebnú pre chod vašich webových stránok, kde môžete nájsť a ako si upraviť súbor php.ini, keď potrebujete aktivovať alebo deaktivovať rozšírenia, či pridať nové parametre pre správny chod aplikácií na vašich stránkach, či rady ako riešiť prípadné problémy, ktoré nastali nesprávnym nastavením aplikácií, nesprávnymi direktívami v súbore .htaccess a pod.

Ak potrebujete upraviť nastavenia PHP