Autorizované požiadavky

Autorizovanými požiadavkami nám dávate právo na zmeny, ktoré sú kľúčové pre chod služieb a preto nie je možné nás o tieto zmeny požiadať emailom alebo prostredníctvom četu. Autorizovanú požiadavku nám môže zaslať len majiteľ Control Panela (teda hlavný účet, ktorý má plný prístup ku všetkým službám).

Zoznam úkonov, o ktoré nás musíte požiadať formou autorizovanej požiadavky:

 

Zaslanie AUTH(EPP) kódu

Požiadavku zašlite vtedy, ak chcete doménu previesť k inému registrátorovi - budete potrebovať kód pre prevod. Email s kódom pre prevod príde do schránky, ktorá je uvedená vo WHOIS. Vo veľkej väčšine prípadov je emailová adresa vo WHOIS neverejná a preto je dôležité, aby každý majiteľ domény vedel, aký emailovú schránku používa. Z dôvodu bezpečnosti nie je možné, aby sme kód pre prevod domény poslali na inú emailovú adresu. V prípade ak neviete o akú emailovú adresu ide alebo je už nefunkčná, je potrebné ju zmeniť v údajoch WHOIS (viď nižšie).

Viac informácií nájdete v článku:

 

Aktualizácia údajov vo WHOIS

Údaje vo WHOIS určujú majiteľa domény. Pred odoslaním tejto požiadavky - ak si prajete zmeniť majiteľa domény, si musíte v Control Paneli v sekcii Kontakty skontrolovať administratívny kontakt domény (kontakt pri doméne s ikonou panáka) a uistiť sa, že údaje sú správne vypísané a aktuálne. Po odoslaní požiadavky príde na emailovú adresu pôvodného majiteľa a zároveň nového majiteľa notifikácia, ktorú musia potvrdiť obe strany. Po potvrdení oboch strán, bude majiteľ domény zmenený.

Viac informácií nájdete v článkoch:

 

Odpojenie domény od Control Panelu

Táto požiadavka slúži na to, ak máte v Control Paneli viac domén a chcete nejakú z nich (alebo viac) z aktuálneho Control Panela odpojiť. Je to vhodné napr. vtedy, ak ste doménu previedli na iného majiteľa (viď vyššie, zmena WHOIS) a nový majiteľ si všetky služby chce spravovať sám pod vlastným hlavným kontom. Každá odpojená doména získava nový vlastný Control Panel, ktorý je možno pripojiť potom k inému Control Panelu.

Viac informácií nájdete v článkoch:

 

Zmena hostingového balíčku

Ide o jednoduchý úkon, ktorým si meníte hostingové služby, buď si pošlete požiadavku na zmenu hostingového balíčka na iný alebo si pošlete požiadavku na zmenu parametrov balíčka Puzzle X. Ak si prajete hosting ukončiť, vyberte si DNS Parking plus new a odošlite požiadavku.

Viac informácií nájdete v článkoch:

 

Výmena hostingu medzi dvoma doménami

V prípade ak máte dve domény, jedna len parkuje (teda nemá žiadny hostingový balíček) a druhá má hosting a chcete tieto služby medzi nimi vymeniť, je to možné bez vytvárania nových a zrušenia pôvodných. Dôležité je, aby ste si pred odoslaním tejto požiadavky zálohovali dáta na stránke, kde máte hosting, po zálohovaní náš požiadate o výmenu, hostingy vymeníme a následne si môžete dáta nahrať.