Ako sa dostanem k zálohám webu a databáz?

K zálohám databáz a web priestoru ktoré máte k dispozícii až 14 dní dozadu, sa dostanete po prihlásení sa do Control Panelu, následné vľavo v menu sekcia Webhosting (výber domény) a v sekcii služieb Zálohy:

Na danej stránke nájdete informácie o zálohovaní, k samotným zálohám sa dostanete cez vytvorený FTP účet nasledujúcimi prihlasovacími údajmi:

FTP host: backup2.dnsserver.eu
Prihlasovacie meno: nazov_domeny.koncovka
Prihlasovacie heslo: Heslo totožné s heslom do Control panelu
Upozornenie: Ak ste si heslo do Control Panelu v priebehu dňa zmenili, platí heslo, ktoré ste používali pred zmenou. Nové heslo totiž začne fungovať až na nasledujúci deň.
Upozornenie: k zálohovaciemu serveru sa prihlásite len hlavným heslom do Control panela. Ak ste webmaster, ktorému majiteľ domény / Control Panela zriadil vlastný prístup do Control Panela, tak vaše heslo vám nebude fungovať na prihlásenie k zálohám. Pre prístup k zálohám musíte kontaktovať majiteľa domény / Control Panela.

Po vytvorení FTP prístupu, uvidíte dve zložky, db_zaloha (zálohy databáz) a web (zálohy webového priestoru):

Každá zložka obsahuje zložky očíslované ako 00 až 14. Číslo znamená, koľko dní je stará záloha.

Napr. ak dnes je 1. júna a kliknete na zložku 01, čo je záloha z predchádzajúceho dňa, teda 31. mája, vidíte všetky súbory v akom boli stave k danému dátumu. Ale rôzne súbory môžu mať rôzne dátumy - to znamená, že v zložke 01 môžete vidieť súbor s dátumom napr. 15 mája. To znamená, že v ten deň bol súbor naposledy zmenený.

Ak si potrebujete obnoviť súbory napr. zo zložky 06 a webová stránka používa databázu, tak odporúčame z rovnakej zložky (06) obnoviť aj databázu. Tento čin však zrealizujte len v tom prípade, ak by stránka po obnove súborov na FTP zle pracovala s databázou alebo zobrazovala nesprávne údaje.

 

Obnova databázy cez Control Panel

Ak nepotrebujete priamy prístup k zálohe databázy a potrebujete proste len nahradiť aktuálnu databázu databázou staršieho dátumu, tak si ju môžete obnoviť cez Control Panel, kde po prihlásení kliknite na službu Správa databáz a pri dotyčnej databáze kliknite na červené tlačidlo Zálohy.

Po kliknutí uvidíte tabuľku so zálohami, kde si môžete obnoviť databázu z požadovaného dňa. Po kliknutí na Nahradiť databázu, budete ešte vyzvaní, či si danú akciu prajete zrealizovať.

V tejto sekcii si môžete aj vytvoriť aktuálnu zálohu databázy, čo odporúčame, ak plánujete robiť na webe veľké zmeny (upgrade po dlhej dobe, inštalácia väčšieho množstva pluginov a pod.)