Ako zapnúť automatické mazanie emailov z koša a nevyžiadanej pošty

V prípade emailov, ktoré nepotrebujete (kam patrí napr. vymazaná a/alebo nevyžiadaná pošta) máte niekoľko možností, ako sa jej zbaviť automaticky, bez vášho zásahu. Týmto spôsobom sa budete zbavovať emailov, ktoré by inak zbytočne zapĺňali miesto, ktoré by mohli využiť "normálne" emaily.

Na vymazávanie nepotrebnej pošty je k dispozícii viacero možností, buď pomocou RoundCube alebo nastavení v Control Paneli, ktoré si predstavíme v článku nižšie.

 

RoundCube

 

Pred aktiváciou týchto nastavení berte na vedomie, že môžete prísť aj o regulérnu poštu (zmažete email do koša, ktorý neskôr môžete potrebovať, ale ten sa medzitým vysypal alebo sa zmažú emaily z nevyžiadanej pošty (spamu), ktoré ako spam boli označené omylom), tak s týmito nastaveniami narábajte opatrne.

 

Prihláste sa do Webmailu RondCube a kliknite vpravo hore na Nastavenia. Vľavo v prvom stĺpci ponechajte vybrané Nastavenia a v druhom kliknite na Nastavenia servera. Napravo sa objavia možnosti:

  • Hneď vymazávať správy v priečinku Nevyžiadaná pošta (spam) - všetka pošta, ktorá príde do spamu bude vymazaná. Toto pravidlo nastavte len vtedy, ak vám chodí veľa nevyžiadanej pošty a nekončia v nej aj regulérne emaily.
  • Vyprázdniť kôš pri odhlásení - všetky správy, ktoré ste vymazali sa po odhlásení zmažú. Uistite sa, že do koša dávate správy, ktoré určite nebudete potrebovať.

Zapnutie týchto nastavení v RoundCube sa prejaví prakticky okamžite. Vo východzom nastavení sú vypnuté.

 

Control Panel

 

Podobnú možnosť nájdete aj v Control Paneli. Kliknite na E-mailové účty:

 

 

a následne na tlačidlo Hromadná zmena:

 

 

Nižšie kliknite na Rozšírené nastavenia, kde uvidíte možnosť Automaticky mazať obsah priečinkov kôš a spam

 

 

Zapnutím tohto nastavenia sa všetky emailové správy v koši a nevyžiadanej pošte, ktoré sú staršie ako 30 dní, vymažú každý deň po polnoci. Keď zapnete toto nastavenie, odporúčame z času na čas si pozrieť poštu v koši a spamoch, či sa tam náhodou nenachádza nejaký užitočný email, pokým sa do 30 dní nezmaže. Po zapnutí tohto nastavenia si nezabudnite nové nastavenia uložiť kliknutím na tlačidlo Zmeniť v dolnej časti stránky.