Exoweb cookies - informácie a nastavenia

Cookies

 

Nasledujúci návod je platný pre pripravovanú verziu Exoweb 10, je však použiteľný aj pre aktuálnu verziu 8.

 

Používanie súborov cookie v Exowebe


Exoweb používa cookies na poskytovanie rôznych služieb v našich produktoch. Využívame tiež služby tretích strán na poskytovanie ďalších funkcií a poskytovatelia týchto služieb môžu nastaviť svoje vlastné cookies.

Súhlas s používaním cookies si môžete zapnúť a nastaviť v editore Exowebe v Nastaveniach, v sekcii Stránky so zásadami, cez ktorú sa preklikáte cez skratku Možnosti ochrany osobných údajov:

 

 

Po kliknutí na odkaz Možnosti ochrany osobných údajov kliknite naľavo v menu na Politika cookie

 

 

Na samotnej stránke s cookies máte možnosť spravovania cookies zapnúť a buď formou externej stránky (čo môže byť napr. odkaz aj na .PDF súbor, viď nižšie:)

 

 

alebo podstránku (odporúčame), kde si môžete vypísať informácie o používaní cookies:

 

 

Po vypísaní potrebných údajov kliknite hore vpravo na Uložiť a dajte si nanovo zverejniť stránku, aby sa zmeny prejavili aj vo verejnej časti.

Po návšteve stránky by ste mali vidieť takéto oznámenie:

 

 

Odkaz Zistiť viac bude odkazovať na lokalitu, ktorú ste si zadali v nastaveniach cookies ako URL stránky (stránka sa automaticky vytvorí - a zobrazí sa to, čo ste si vypísali do políčka Hlavný text). Tam si môžete vypísať viac informácií o používaní cookies, napr. zoznam cookies na základe aplikácií, ktoré používate na stránke (viď sekciu Zoznam cookies používaných v Exowebe uvedenú nižšie). Pod odkazom Spravovať nastavenia máte možnosť výberu cookies, ktorým chcete povoliť používanie.

 

Zoznam cookies používaných v Exowebe

 

Tento zoznam uvádza naše použitie súborov cookie vo všetkých produktoch, ktoré ponúkame, ale ktoré súbory cookie sa skutočne budú používať, bude závisieť od toho, ktoré funkcie sú v aktuálne dostupné a využívané koncovým používateľom. Napr. ak si na stránku pridáte widget YouTube, budú sa používať cookie tretej strany (YouTube).

Nasledujúci zoznam podrobne uvádza, aké súbory cookie si môžeme sami nastaviť a na čo ich používame.

Exoweb cookies

Názov cookie Účel cookie Dĺžka platnosti cookie
apps Používa sa na prihlásenie používateľov a umožňuje návštevníkom stránok nakupovať produkty pri návšteve obchodu. len počas prihlásenia
bk_analytics_visit Používateľom poskytuje analytické informácie o ich stránkach. 1 hodina
bk_analytics_visitor Používateľom poskytuje analytické informácie o ich stránkach. ~10 rokov
PHPSESSID Používa sa na poskytovanie služieb týkajúcich sa obchodu a analýz pre návštevníkov stránok. len počas prihlásenia
ecommerce Slúži na zapamätanie si položiek, ktoré návštevník stránky vložil do košíka pri návšteve obchodu. len počas prihlásenia
bk-cookie-warning Používa sa na zapamätanie si voľby, že návštevník súhlasil s používaním cookies pri návšteve stránky. ~10 rokov
_remember_me Používa sa na zapamätenie si prihlásenia používateľov na dlhšiu dobu. ~2 mesiace
user_session Používa sa na prihlásenie používateľov do administrácie Exowebu. ~2 týždne
_go_sess Používa sa na prihlásenie používateľov do administrácie Exowebu. len počas prihlásenia
__Host-user_session_same_site V prípade ak webové prehliadače používajú cookie SameSite, tento súbor cookie kontroluje, či žiadosť pochádza z administrácie Exowebu. ~2 týždne
taxAlertShown Používa sa na zapamätanie, že používateľ bol oboznámený o informáciách týkajúcich sa nastavení daňových sadzieb v obchode. ~100 rokov

 

Cookies tretích strán

Spoločnosť Účel cookie
Disqus Widget pre komentáre Disqus.
Facebook Obrázky a komentáre uverejnené na Facebooku, ktoré si môžete zobraziť na Exowebe pomocou widgetu.
Fullstory Spätná väzba o používaní produktov, skúsenosti a návrhy na vylepšenie.
Google Google mapy.
Intercom Intercom používame na odosielanie správ založených na správaní sa v aplikácii (napr. ako vyskakovacie okná,), aby sme pomohli vylepšiť naše produkty.
LinkedIn Widget na zobrazenie osobných alebo firemných profilov zverejnených na LinkedIn.
Mixpanel Metriky, ktoré nám umožňujú zlepšovať naše produkty a ponúknuť lepšie skúsenosti používateľov.
SoundCloud Widget na zobrazenie zvukových stôp uverejnených na platforme SoundCloud.
Twitter Widget na zobrazenie krátkych správ uverejnených na Twitteri.
YouTube Widget na zobrazenie videí uverejnených v sieti YouTube.