Ako zmeniť hodnotu pre max_input_vars v php.ini pre Prestashop

Zákazníci, ktorí používajú CMS Prestashop často potrebujú zvýšiť hodnotu pre max_input_vars.

Treba si doplniť toto nastavenie:

max_input_vars = 10000

v konfiguračnom súbore php.ini, ktorý sa nachádza v adresári conf v koreňovom adresári Vášho webu a ďalej podľa PHP verzie, ktorú používate.

Napr. ako používate verziu PHP 5.5, z adresára conf/php55 stiahnite súbor php.ini do svojho počítača a otvorte ho.

Uvidíte takéto niečo:

[PHP]

max_execution_time = 80 ; Maximum execution time kazdeho scriptu, v sekundach
max_input_time = 60   ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data
memory_limit = 300M    ; Maximum amount of memory a script may consume
display_errors = On   ; stdout (On) - Display errors to STDOUT
log_errors = Off     ; Log errors into a log file (server-specific log, stderr, or error_log (below))
upload_max_filesize = 40M ; Maximum allowed size for uploaded files.
post_max_size = 40M

Pod to pridajte hodnotu max_input_vars = 10000, takto:
 

[PHP]

max_execution_time = 80 ; Maximum execution time kazdeho scriptu, v sekundach
max_input_time = 60   ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data
memory_limit = 300M    ; Maximum amount of memory a script may consume
display_errors = On   ; stdout (On) - Display errors to STDOUT
log_errors = Off     ; Log errors into a log file (server-specific log, stderr, or error_log (below))
upload_max_filesize = 40M ; Maximum allowed size for uploaded files.
post_max_size = 40M
max_input_vars = 10000

Súbor uložte a vráťte na pôvodné miesto v adresári conf/php55.

Defaultne je zapnutý modul FastCGI, takže po úprave php.ini je potrebné vo vašom Control paneli v časti Nastavenia Apache a PHP reštartovať PHP, aby sa zmeny v php.ini prejavili. Takisto si tu môžete pozrieť, akú verziu PHP máte aktuálne nastavenú.